Volg LLTB op Twitter!

11 apr 2013Structuurvisie Horst aan de Maas vastgesteld

infoavond structuurvisie Horst aan de Maas

De LLTB afdeling Horst-Venlo heeft tot op het einde geprobeerd de politiek van Horst aan de Maas tot ander inzicht te brengen op een aantal punten van de structuurvisie. Zelfs het inspreken door de voorzitter Edwin Michiels tijdens de raadsvergadering mocht niet baten.
 
De PvdA heeft een motie ingediend tegen de toezegging te kijken naar alternatieve, kwaliteitsverbeterende maatregelen naast de reeds genoemde maatregelen in de structuurvisie. Wethouder Litjens is echter van mening dat een overheid een betrouwbare partner moet zijn, richting alle partijen in de samenleving. De gemeente zal haar afspraak op dit punt nakomen en dit met de LLTB oppakken. Ten opzichte van het ontwerp is de definitieve structuurvisie Horst aan de Maas op een aantal essentiële punten gewijzigd.

Voor de intensieve veehouderij in het gebied bij de Peel kan onder voorwaarden toch enige ontwikkeling plaatsvinden. In het Rivierdallandschap (gebied rondom Meerlo, Lottum, Broekhuizen en ten Noorden van Grubbenvorst) is de ontwikkelruimte naar beneden bijgesteld. De gemeente heeft hier voor de LLTB geheel onverwachts recreatie en toerisme een belangrijkere rol toebedeeld dan landbouw. Dit is niet logisch, aangezien in het Rivierdallandschap juist de meeste veehouderijbedrijven gevestigd zijn van heel de gemeente Horst aan de Maas. Met deze opmerking heeft de gemeenteraad helaas niks gedaan.

Glasbank
In goed overleg met de ambtenaren en wethouders heeft de LLTB wel kunnen bereiken dat met de glasbankregeling in verschillende gebieden meer mogelijk is dan aanvankelijk in de ontwerp structuurvisie het geval was. Ook voor de boomteelt zijn wijzigingen doorgevoerd in positieve zin.

Positief
Wat verrassend en positief is, is dat de gemeenteraad met de vaststelling van de structuurvisie heeft besloten dat er binnen een half jaar tot een jaar een evaluatie dient plaats te vinden waarbij uitdrukkelijk is vermeld dat de LLTB hierin betrokken dient te worden.

Naar aanleiding daarvan roept de LLTB alle leden in Horst aan de Maas op die de komende periode te maken krijgen met toetsing aan de structuurvisie hun ervaring met de LLTB te delen.

Afdelingen
Dit artikel staat onder de volgende afdeling
Horst-Venlo
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Agenda