Volg LLTB op Twitter!

Contributieopbouw eenvoudig

Contributieopbouw

Het lidmaatschap is een persoonsgebonden lidmaatschap. De ondernemer wordt geregistreerd als bedrijfshoofd. Partners, gezinsleden en medewerkers kunnen daarbij gratis gebruik maken van de voordelen van het LLTB lidmaatschap. Ze worden geregistreerd als medeverantwoordelijk lid, gekoppeld aan het bedrijfslidmaatschap van het bedrijfshoofd. Ook voor hen geldt dus: altijd een uitnodiging voor ledenbijeenkomsten, korting op de zorgverzekering bij CZ, korting op verzekeringen, ledenkorting op producten met de LLTB-ledenvoordeelpas en voordelige ledentarieven bij andere dienstverlenende bedrijven.

De jaarlijkse contributie van de LLTB bestaat voor bedrijfsleden uit drie elementen:

  • de basiscontributie
  • de bedrijfscontributie
  • de afdelingscontributie


Basiscontributie

De basiscontributie is een vast bedrag voor uw lidmaatschap van de LLTB. Dit bedraagt
€ 295,66 (dit is inclusief het ledenblad Nieuwe Oogst).


Bedrijfscontributie
Voor het vaststellen van de bedrijfscontributie maakt de LLTB gebruik van de meest actuele Landbouwtelling van Dienst Regelingen. Op basis van de beschikbare gegevens wordt uw contributie berekend. Grondslag hiervoor is de omvang van uw bedrijf gemeten in NGE.

     0  -    20  NGE             91,95
   20  -    40  NGE           152,61
   40  -    70  NGE           244,51
   70  -  100  NGE           366,49
 100  -  150  NGE           488,41
 150  -  200  NGE           610,39
 200  -  300  NGE           793,63
 300  -  400  NGE           976,83
 > 400  NGE        1.220,78Bedrijfscontributie multifunctionele landbouw

Voor leden met multifunctionele landbouw, waaronder verblijfsrecreatie en agrarisch/particulier natuurbeheer > 2 ha, geldt een vast bedrag van € 91,95 boven op de bedrijfscontributie. Leden met zorgboerderij, betalen een bedrag bedrijfscontributie landbouw en zorg op basis van aantal cliëntdagdelen per jaar. Voor CLZ (Coöperatie Limburgse Zorgboeren) betalen leden met een zorgboerderij een toeslag op basis van aantal cliëntdagdelen per jaar. In totaal ziet dat er als volgt uit:

 

 0 - 2000 cliëntdagdelen / jaar  € 231,38
 2000 - 4000 cliëntdagdelen / jaar  € 382,28
 4000 - 6000 cliëntdagdelen / jaar  € 613,66
 6000 - 8000 cliëntdagdelen / jaar  € 915,46
 > 8000 cliëntdagdelen / jaar  € 1222,29


Afdelingscontributie

Elke afdeling hanteert een eigen tarief voor de activiteiten. Het bedrag wordt op de jaarvergadering van elke LLTB afdeling jaarlijks vastgesteld.


Medeverantwoordelijken
Partners, inwonende gezinsleden en medewerkers die medeverantwoordelijk zijn voor het bedrijf zijn gratis LLTB-lid.


Lidmaatschap zonder bedrijf
Personen die als bedrijfshoofd lid zijn geweest van de LLTB, maar die nu geen agrarisch bedrijf meer hebben, betalen € 175,19. Hiervoor krijgen ze ook wekelijks het ledenblad Nieuwe Oogst.


Het lidmaatschap Agribusiness
Bedrijven die nauw verbonden zijn met de agrarische sector kunnen zich aansluiten bij de LLTB via het lidmaatschap Agribusiness.