Volg LLTB op Twitter!

Contributieopbouw eenvoudig

Contributieopbouw

Het lidmaatschap is een persoonsgebonden lidmaatschap. De ondernemer wordt geregistreerd als bedrijfshoofd. Partners, gezinsleden en medewerkers kunnen daarbij gratis gebruik maken van de voordelen van het LLTB lidmaatschap. Ze worden geregistreerd als medeverantwoordelijk lid, gekoppeld aan het bedrijfslidmaatschap van het bedrijfshoofd. Ook voor hen geldt dus: altijd een uitnodiging voor ledenbijeenkomsten, korting op de zorgverzekering bij CZ, korting op verzekeringen, ledenkorting op producten met de LLTB-ledenvoordeelpas en voordelige ledentarieven bij andere dienstverlenende bedrijven.

De jaarlijkse contributie van de LLTB bestaat voor bedrijfsleden uit vier elementen:

  • De basiscontributie
  • Nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst
  • De bedrijfscontributie
  • De afdelingscontributie


Basiscontributie
en nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst
De basiscontributie nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst zijn vaste bedragen voor uw lidmaatschap van de LLTB.

  • Basiscontributie € 173,76 en
  • Nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst € 115,00 excl 6% btw.


Bedrijfscontributie
Voor het vaststellen van de bedrijfscontributie maakt de LLTB gebruik van de meest actuele Landbouwtelling van Dienst Regelingen. Op basis van de beschikbare gegevens wordt uw contributie berekend. Grondslag hiervoor is de omvang van uw bedrijf gemeten in NGE.

     0  -    20  NGE             91,95
   20  -    40  NGE           152,61
   40  -    70  NGE           244,51
   70  -  100  NGE           366,49
 100  -  150  NGE           488,41
 150  -  200  NGE           610,39
 200  -  300  NGE           793,63
 300  -  400  NGE           976,83
 > 400  NGE        1.220,78


Toeslag CLZ Zorgboeren 
Leden met zorgboerderij, betalen een Toeslag CLZ (Coöperatie Limburgse Zorgboeren) op basis van het aantal zorgdagdelen naar omzet totale zorgtak van een volledig kalenderjaar. cliëntdagdelen per jaar. In totaal ziet dat er als volgt uit:

  0-60.000 euro/jaar  € 231,38
  60.001-120.000 euro/jaar  € 382,28
  120.001-180.000 euro/jaar  € 613,66
  180.001-240.000 euro/jaar  € 915,46
  > 240.001 euro/jaar  € 1222,29


Afdelingscontributie

Elke afdeling hanteert een eigen tarief voor de activiteiten. Het bedrag wordt op de jaarvergadering van elke LLTB afdeling jaarlijks vastgesteld.


Medeverantwoordelijken
Partners, inwonende gezinsleden en medewerkers die medeverantwoordelijk zijn voor het bedrijf zijn gratis LLTB-lid.


Lidmaatschap zonder bedrijf
Personen die als bedrijfshoofd lid zijn geweest van de LLTB, maar die nu geen agrarisch bedrijf meer hebben, betalen € 175,19. Hiervoor krijgen ze ook wekelijks het ledenblad Nieuwe Oogst.


Het lidmaatschap Agribusiness
Bedrijven die nauw verbonden zijn met de agrarische sector kunnen zich aansluiten bij de LLTB via het lidmaatschap Agribusiness.