Volg LLTB op Twitter!

Contributieopbouw eenvoudig

Contributieopbouw

Het lidmaatschap is een persoonsgebonden lidmaatschap. De ondernemer wordt geregistreerd als bedrijfshoofd. Partners, gezinsleden en medewerkers kunnen daarbij gratis gebruik maken van de voordelen van het LLTB lidmaatschap. Ze worden geregistreerd als medeverantwoordelijk lid, gekoppeld aan het bedrijfslidmaatschap van het bedrijfshoofd. Ook voor hen geldt dus: altijd een uitnodiging voor ledenbijeenkomsten, korting op verzekeringen, ledenkorting op producten met de LLTB-ledenvoordeelpas en voordelige ledentarieven bij andere dienstverlenende bedrijven. 

De jaarlijkse contributie van de LLTB bestaat voor bedrijfsleden uit vier elementen:

  • De basiscontributie
  • Nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst
  • De bedrijfscontributie
  • De regiocontributie

Basiscontributie en nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst

De basiscontributie nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst zijn vaste bedragen voor uw lidmaatschap van de LLTB.

  • Basiscontributie € 176,71 en
  • Nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst € 116,96 excl 6% btw.

Bedrijfscontributie 

Voor het vaststellen van de bedrijfscontributie maakt de LLTB gebruik van de meest actuele Landbouwtelling van Dienst Regelingen. Op basis van de beschikbare gegevens wordt uw contributie berekend. Grondslag hiervoor is de omvang van uw bedrijf gemeten in NGE.

  0 - 10 NGE € 0,00
  10 - 20 NGE € 93,51
  20 - 40 NGE € 155,20
  40 - 70 NGE € 248,67
  70 - 100 NGE € 372,72
 100 - 150 NGE € 496,71
 150 - 200 NGE € 635,77
 200 - 300 NGE € 822,12
 300 - 400 NGE € 998,44
 > 400 NGE € 1261,53

 

Regiocontributie 

De regiocontributie bedraagt €75,-. Het bedrag wordt op de jaarvergadering van elke LLTB-regio vastgesteld. 
  
Medeverantwoordelijken 

Partners, inwonende gezinsleden en medewerkers die medeverantwoordelijk zijn voor het bedrijf zijn gratis LLTB-lid. 

Lidmaatschap zonder bedrijf

Personen die als bedrijfshoofd lid zijn geweest van de LLTB, maar die nu geen agrarisch bedrijf meer hebben, betalen € 178,17. Hiervoor krijgen ze ook wekelijks het ledenblad Nieuwe Oogst. In LLTB-regio Zuid-Limburg geldt een regiotoeslag van 25,-.

Het lidmaatschap Agribusiness 

Bedrijven die nauw verbonden zijn met de agrarische sector kunnen zich aansluiten bij de LLTB via het lidmaatschap Agribusiness. De kosten van dit lidmaatschap bedraagt €750,- (inclusief de regiocontributie en vakgroep naar keuze). Het is mogelijk om een extra regio of vakgroep toe te voegen. De kosten zijn €75,- per extra vakgroep of regio.