Volg LLTB op Twitter!

14-05-2019Nieuwe GLB erf-proof maken

Bijeenkomst

Actief meedenken over en zelfs meeschrijven aan de praktische invulling van het GLB. Die kans hebben we als sector nog nooit eerder gehad. En nu is het toch echt zover.

De komende maanden worden door het hele land bijeenkomsten georganiseerd waarin de ambities van agrariërs op worden gehaald voor de invulling van het GLB na 2020. Alle agrariërs in Nederland zijn van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten.

Zelf aan het stuur

Tot en met 2020 ontvangen agrariërs vanuit het GLB een vaste vergoeding per hectare, de betalingsrechten. De eerste voorstellen voor het toekomstig GLB van de Europese Commissie over de voorwaarden om betalingsrechten te ontvangen, zijn inmiddels bekend en zijn op sommige punten een breuk met dit verleden. Zo is er meer aandacht voor klimaat, milieu en biodiversiteit en gaan we steeds meer naar een prestatiebeloning. Het GLB 2021-2027 zal bovendien minder ‘one size fits all’ zijn; Brussel bepaalt de hoofdlijnen, maar de afzonderlijke lidstaten krijgen meer dan ooit tevoren de ruimte om het Europese beleid op hun eigen manier in te vullen. Deze invulling krijgt vorm in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) dat elk land moet opstellen.

Bijeenkomsten

Het NSP wordt geschreven door veel verschillende partijen; het Rijk (ministerie LNV), de provincies en de waterschappen. Zij doen dit in dialoog met alle stakeholders die betrokken zijn bij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het Rijk heeft de landbouwsector gevraagd om samen met boeren en tuinders suggesties te doen voor effectieve en praktisch inpasbare maatregelen op het erf om zo de doelen van het NSP te behalen. LTO Nederland is hiervoor een pilotproject gestart. De komende periode vinden er bijeenkomsten plaats door het hele land waarin met boeren en tuinders in gesprek gegaan wordt om hun ideeën en ambities voor verbeteringen op het gebied van bodem, water, klimaat en biodiversiteit op te halen.  De eerste data voor deze bijeenkomsten zijn:

Woensdag 12 juni, 20.00 uur – 22.00 uur in Zaal Keulen, Schoolstraat 3 in Klimmen
Donderdag 13 juni, 20.00 uur – 22.00 uur in Midden-Limburg, Baexheimerhof, Kerkstraat 1a in Baexem
Maandag 17 juni, 20.00 uur – 22.00 uur in Noord-Limburg, Roelanzia, Lovinckplein 2 in Ysselsteyn

Aanmelden voor deze bijeenkomsten is noodzakelijk. Dit kunt u doen via onderstaand aanmeldformulier. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van LTO Nederland.

Noodzaak

Wat gebeurt er als we geen input leveren? Dan geeft het Rijk zelf invulling aan haar plannen, samen met de andere betrokken stakeholders. Wij moeten er echter voor zorgen dat de maatregelen die uitgevoerd moeten worden op óns erf, ook efficiënt en praktisch uitvoerbaar zijn. Nu is het moment om mee te praten!

Naast het ophalen van de mogelijkheden die agrariërs zien om duurzaamheid in hun eigen bedrijfsvoering te implementeren, worden in de bijeenkomsten suggesties gevraagd om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Gelijktijdig lopen er nog zes andere pilots in specifieke gebieden waarin concrete maatregelen in het veld worden uitgetest. Deze worden uitgevoerd door de agrarische collectieven die ter plaatse actief zijn. LTO Nederland werkt samen met BoerenNatuur, de koepelvereniging van de agrarische collectieven, om de resultaten van deze projecten in te brengen in het NSP.

Binnenkort volgt meer informatie over de andere bijeenkomsten in het land. Wilt u zich nu alvast verzekeren van een plek, ga dan naar de website van LTO en laat uw gegevens achter. 

Dit project wordt gefinancierd uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. “Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

EU en LNV
Aanmeldformulier GLB-bijeenkomsten

Naam   
Adres   
Postcode +
Woonplaats
 
E-mailadres  
Sector  

Bent u lid?
 

 
 Ik meld mij aan voor:  
 

Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen