Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Zorgboeren

11-10-18Save the date: 12 december Dag van de Multifunctionele Landbouw
Bent u ondernemer in de multifunctionele landbouw? Of bent u op een andere manier praktisch bezig met bijvoorbeeld zorglandbouw, agrarisch natuurbeheer of plattelandslandstoerisme? Kom dan woensdag 12... Lees meer
20-08-18Eerste lustrum en open dag Gasterij Bergerbaan
Gasterij Bergerbaan van de familie Versteegen uit Sevenum bestaat vijf jaar. Daarom een open dag op zondag 9 september van 11 tot 17 uur. Er is in deze vijf jaar veel gebeurd. We zijn gestart met één ... Lees meer
19-12-17Enquête LTO Nederland over multifunctionele landbouw
Multifunctionele Landbouw heeft een nieuwe positie gekregen binnen LTO Nederland. Boerenbedrijven zijn nu niet alleen vertegenwoordigd binnen de sectoren Dier en Plant, maar sinds kort ook in het plat... Lees meer
04-09-17Jubileum Asselterhof
Ter ere van het vierde lustrum houdt Zorgboerderij Asselterhof op zondag 24 september van 12 tot 16 uur een open dag , waarbij iedereen een kijkje kan nemen op het bedrijf aan de Pastoor Pinckersstraa... Lees meer
11-05-17Keyserbosch dolgelukkig met duofiets
Eindelijk is hij er dan: de elektrische duofiets waar Thijs en Carien Boonen van Zorgboerderij klooster Keyserbosch zo lang op hebben gewacht. Dankzij financiële steun van de Edwin van der Sar Foundat... Lees meer

Agenda voor Zorgboeren

Over Zorgboeren

Zorgboeren
In Limburg heeft de zorgboerensector zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Naast een uitbreiding van het aantal zorgboeren heeft de sector zelf ook al een aantal stappen gezet in de professionalisering op bedrijfsniveau en in de samenwerking tussen zorgboerderijen.

De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke rol gespeeld. Als belangenbehartiger in Limburg van de ondernemers in de agrarische sector, maakt de LLTB zich sterk voor het maatschappelijk ondernemerschap van zorgboeren. Vanuit de burger is de vraag naar zorgfuncties op agrarische bedrijven de laatste jaren sterk gegroeid. Agrarische ondernemer hebben vanuit een economisch aspect (nieuwe inkomensmogelijkheid) en een zorgaspect ingespeeld op deze maatschappelijke behoefte middels het aanbieden van diverse zorgfuncties. Uit een aantal studies komt naar voren dat zorgboerderijen een welkome aanvulling vormen op het reguliere aanbod in zorg en maatschappelijke ondersteuning. Daarbij spelen een rol: de ligging in een groene en natuurlijke omgeving, het betreft een niet-zorg setting en het heilzame contact met de natuur en dieren. Het biedt burgers meer keuzemogelijkheden.

Project Professionalisering Limburgse Zorgboeren
De Provincie Limburg en de LLTB hebben naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten een vierjarig project ontwikkeld waarmee een passend pakket aan maatregelen beschikbaar komt voor de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de sector Landbouw en Zorg in Limburg. De maatregelen worden voor een belangrijk deel tijdelijk gefinancierd door de Provincie Limburg, waarbij cofinanciering wordt geleverd door de ondernemers zelf, de LLTB en derden.

U kunt alles vinden over het project in het projectplan Professionalisering Limburgse Zorgboeren. In dit projectplan wordt aangegeven hoe het project tot stand is gekomen en welke uitgangspunten en overwegingen daarbij zijn gehanteerd. Daarnaast wordt ingegaan op de drie programmalijnen, de maatregelen en de activiteiten. Tenslotte is de organisatiestructuur weergegeven. Het projectplan is opgesteld als bijlage bij de subsidieaanvraag van de LLTB aan de Provincie Limburg en is tevens bedoeld om de direct betrokkenen en de stakeholders inzicht te bieden in het project. Stakeholders zijn gevraagd om zitting te nemen in een klankbordgroep voor dit project.

Om een gedegen uitvoering van het project “Professionalisering Limburgse zorgboeren” in Nederlands Limburg te garanderen heeft een meervoudige onderhandse aanbesteding plaatsgevonden. Op basis van een vergelijking van de uitgebrachte offertes is besloten de opdracht voor de uitvoering van het project aan Arvalis te gunnen. Arvalis heeft ruimschoots ervaring in het begeleiden van ondernemersgroepen en het project- en procesmanagement van grote complexe projecten. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het project dat Arvalis zorgt voor de benodigde cofinanciering van het project.

 

Contactpersoon


Carla van Herten
Specialist Zorg
tel. 0475-355719
fax 0475-355777

Bestuur

Voor de contactgegevens van de bestuursleden gaat u naar het ledennet.

Deze werkgroep heeft geen bestuur.