Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Zorgboeren

19-04-16Neventak en gecombineerde opgave
LTO wijst leden met een neventak zoals zorg of recreatie op de noodzaak om te checken of ze bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven met als hoofdactiviteit 'agrarisch bedrijf'. Dit is namelijk ... Lees meer
06-03-15Omzet multifunctionele landbouw opnieuw gestegen
De multifunctionele landbouw in Nederland is ook de laatste jaren een groeiende sector. De omzet is tussen 2007 en 2013 met ruim 60 procent toegenomen tot 491 miljoen euro. Zonder agrarisch natuurbehe... Lees meer
18-11-14Open Dag Zorgboerderij Ransdalerveld op 30 november
De jaarlijkse open dag van Zorgboerderij Ransdalerveld komt er weer aan. Zondag 30 november is iedereen van 11 tot 16 uur van harte welkom op de zorgboerderij. Dit jaar wordt een extra feestelijk tint... Lees meer
28-10-14Symposium voor de multifunctionele sector
Grijp uw kans en leer van collega’s op het symposium voor ondernemers in de multifunctionele landbouw op donderdag 6 november. Samen gaan we tijdens dit symposium op zoek naar de kansen die er op dit ... Lees meer
06-10-14Kansen creëren voor multifunctionele landbouw
Succesvol zijn, hangt nauw samen met het zien en realiseren van kansen. Daar draait het tijdens het MFL symposium op donderdag 6 november om. Onder leiding van brainstormexpert Erik op ten Berg gaan w... Lees meer

Agenda voor Zorgboeren

Over Zorgboeren

Zorgboeren
In Limburg heeft de zorgboerensector zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Naast een uitbreiding van het aantal zorgboeren heeft de sector zelf ook al een aantal stappen gezet in de professionalisering op bedrijfsniveau en in de samenwerking tussen zorgboerderijen.

De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke rol gespeeld. Als belangenbehartiger in Limburg van de ondernemers in de agrarische sector, maakt de LLTB zich sterk voor het maatschappelijk ondernemerschap van zorgboeren. Vanuit de burger is de vraag naar zorgfuncties op agrarische bedrijven de laatste jaren sterk gegroeid. Agrarische ondernemer hebben vanuit een economisch aspect (nieuwe inkomensmogelijkheid) en een zorgaspect ingespeeld op deze maatschappelijke behoefte middels het aanbieden van diverse zorgfuncties. Uit een aantal studies komt naar voren dat zorgboerderijen een welkome aanvulling vormen op het reguliere aanbod in zorg en maatschappelijke ondersteuning. Daarbij spelen een rol: de ligging in een groene en natuurlijke omgeving, het betreft een niet-zorg setting en het heilzame contact met de natuur en dieren. Het biedt burgers meer keuzemogelijkheden.

Project Professionalisering Limburgse Zorgboeren
De Provincie Limburg en de LLTB hebben naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten een vierjarig project ontwikkeld waarmee een passend pakket aan maatregelen beschikbaar komt voor de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de sector Landbouw en Zorg in Limburg. De maatregelen worden voor een belangrijk deel tijdelijk gefinancierd door de Provincie Limburg, waarbij cofinanciering wordt geleverd door de ondernemers zelf, de LLTB en derden.

U kunt alles vinden over het project in het projectplan Professionalisering Limburgse Zorgboeren. In dit projectplan wordt aangegeven hoe het project tot stand is gekomen en welke uitgangspunten en overwegingen daarbij zijn gehanteerd. Daarnaast wordt ingegaan op de drie programmalijnen, de maatregelen en de activiteiten. Tenslotte is de organisatiestructuur weergegeven. Het projectplan is opgesteld als bijlage bij de subsidieaanvraag van de LLTB aan de Provincie Limburg en is tevens bedoeld om de direct betrokkenen en de stakeholders inzicht te bieden in het project. Stakeholders zijn gevraagd om zitting te nemen in een klankbordgroep voor dit project.

Om een gedegen uitvoering van het project “Professionalisering Limburgse zorgboeren” in Nederlands Limburg te garanderen heeft een meervoudige onderhandse aanbesteding plaatsgevonden. Op basis van een vergelijking van de uitgebrachte offertes is besloten de opdracht voor de uitvoering van het project aan Arvalis te gunnen. Arvalis heeft ruimschoots ervaring in het begeleiden van ondernemersgroepen en het project- en procesmanagement van grote complexe projecten. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het project dat Arvalis zorgt voor de benodigde cofinanciering van het project.

 

Contactpersoon


Carla van Herten
Specialist Zorg
tel. 0475-355719
fax 0475-355777

Bestuur

Voor de contactgegevens van de bestuursleden gaat u naar het ledennet.

Deze werkgroep heeft geen bestuur.