Volg LLTB op Twitter!

Vrouw en Bedrijf

Vrouw en bedrijf

De agrarische sector verandert. Steeds meer vrouwen kiezen voor het vak van agrarisch ondernemer. Het is belangrijk om daar goed op in te spelen. Vrouwen hebben vaak hun eigen kijk op de ontwikkelingen in de sector. De LLTB hecht veel belang aan de inbreng van vrouwen.

Zorgboeren

Zorgboeren

In Limburg heeft de zorgboerensector zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Naast een uitbreiding van het aantal zorgboeren heeft de sector zelf ook al een aantal stappen gezet in de professionalisering op bedrijfsniveau en in de samenwerking tussen zorgboerderijen.