Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Fruitteelt

15319
09-07-19 Informatiebijeenkomst hardfruit termijnmarkt
Zoals u wellicht in de media hebt gelezen, hebben de fruittelers in België zich verenigd in de nieuwe vzw Actiegroep Fruitteelt. Van hieruit werken zij aan een nieuw prij... Lees meer
15305
08-07-19 Reactie LTO Nederland op wijziging Meststoffenwet
Het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn’ is op 27 juni is gepubliceerd en aan de T... Lees meer
15289
02-07-19 Belangrijkste punten kabinetsvoorstel Klimaatakkoord
In het kabinetsvoorstel voor een Klimaatakkoord heeft het kabinet verbinding gemaakt tussen de klimaatopgave en opgaven uit de LNV-visie en daarmee gekozen voor een samen... Lees meer
15288
02-07-19 ‘In Den Haag klotst het geld tegen de plinten’
In de Limburger van dinsdag 2 juli stond een ingezonden opiniestuk van het federatiebestuur van Ondernemend Limburg als reactie op het standpunt van minister-president Ma... Lees meer
15287
02-07-19 Nieuwsbrief LTO Multifunctionele Landbouw
Hieronder treft u een link naar de nieuwsbrief van LTO Multifunctionele Landbouw, met daarin deze week nieuws over de visie Kringlooplandbouw, hittestress en het Platform... Lees meer
15273
01-07-19 Uiteindelijke EU-Mercosur handelsverdrag moet fair zijn
LTO Nederland is vóór eerlijke en faire handelsverdragen, waarbij er sprake is van gelijke standaarden binnen en buiten Europa en adequate bescherming van sectoren die op... Lees meer
15272
01-07-19 Eerste ‘Veilig op 1-week’ in agrarische en groene sector
Het platform Zero Accidents houdt van 16 tot en met 20 september de Veilig op 1-week. In deze week besteden de deelnemers extra aandacht aan de veiligheid op het werk. Ce... Lees meer
15268
01-07-19 Wie wordt de Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg 2019-2020?
Onbekend maakt onbemind. En helaas zijn veel organisaties nog onbekend bij jongeren. Om het Limburgse bedrijfsleven onder jongeren te promoten, wordt voor de vijfde keer ... Lees meer
15234
24-06-19 LLTB-contributienota 2019 verstuurd
De LLTB-contributienota 2019 valt deze week bij de LLTB-leden in de brievenbus. De bedrijfscontributie wordt gebaseerd op de bij de LLTB bekende bedrijfsomvang, waarbij d... Lees meer
15233
24-06-19 Sector: tussenevaluatie gewasbescherming PBL schetst eenzijdig beeld
Ondernemers in de Nederlandse land- en tuinbouwsector werken hard aan de verdere verduurzaming van gewasbescherming. En niet zonder resultaat, zo blijkt uit onder meer de... Lees meer