Volg LLTB op Twitter!

03-09-2019In gesprek over landbouwvisie gemeente Weert

logo-gemeente-weert

De gemeente Weert werkt op dit moment aan de invulling van de landbouwvisie. Daarvoor ging de gemeente het gesprek aan met verschillende betrokken partijen als inwoners, terreinbeheerders, ondernemers in toerisme en recreatie en natuurlijk de agrariërs.

Er gaat nogal wat veranderen in de landbouwsector de komende jaren. Met de landbouwvisie wil de gemeente Weert beschrijven op welke manier er op die veranderingen kan worden ingespeeld en wat de waarde van de landbouw voor Weert is. Hiervoor ging de gemeente om tafel met diverse belanghebbende partijen.

Een afvaardiging van deze partijen kwam vorige week samen. In drie overleggen werden in totaal zes thema’s besproken: verdienmodel, ecologie en natuur, alles op z’n plek, welzijn, circulariteit en energie, ontmoeting. In ieder overleg stonden twee thema’s centraal. Per thema konden de deelnemers aangeven wat zij vanuit hun achtergrond belangrijk vinden, waar zij kansen zien en wat de rol van de gemeente zou zijn om die kansen te verwezenlijken.

Jos Mans, eigenaar van pluimveebedrijf Hennekes en zorgboerderij Ingelshof VOF in Tungelroy was één van de agrariërs die deelnam aan een dergelijk overleg. De thema’s 'ecologie en natuur' en 'alles op z’n plek' werden tijdens dit overleg besproken. ‘Alles op z’n plek staat voor ruimtelijke ordening in de breedste zin van het begrip. Ook leegstand en veiligheid in het buitengebied vielen onder dit thema’, legt Mans uit.

‘Tijdens het overleg hebben we vooral aangegeven dat we veel kansen zien in het verbeteren van de samenwerking tussen alle partijen. Op het gebied van ecologie en natuur kunnen we bijvoorbeeld samen met terreinbeheerders keuzes maken. Ook met gemeente en natuurbeheerders kan meer worden samengewerkt. Agrariërs kunnen wel het een en ander doen om natuur en landschap te beheren, maar daar krijgen we niet altijd de kans of mogelijkheid voor.

Daarnaast kwam het onderwerp vrijkomende agrarische gebouwen aan bod. Voor ons het is vooral belangrijk dat er wordt gekeken naar welke parameters een rol spelen bij de keuze die een ondernemer hierin kan maken. Faciliteren van de gemeente bij het maken van de juiste keuze is gewenst.’

Ook de andere deelnemers konden benoemen welke aspecten en doelen zij graag in de landbouwvisie terug zouden zien. Daarbij kwamen eveneens zaken aan bod die, volgens Jos Mans, niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van de landbouwsector. Zaken als natuurbeheer en verkeersveiligheid, waar de landbouw wel een steentje aan kan bijdragen, maar waar de gehele samenleving de schouders onder moet zetten. ‘Over het algemeen was er wel breed draagvlak bij de andere partijen’, vult Mans aan.

Aan de hand van de inbreng van de deelnemende partijen maakt de gemeente een concept-startdocument op. Dit document wordt op maandag 21 oktober aan de deelnemers van de overleggen beschikbaar gesteld. Zij hebben dan vijf dagen om hun reactie op het concept te geven. Het startdocument vormt de basis voor de besluitvorming binnen de gemeente over zaken als visie, regelgeving en omgevingsplannen.

Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen