Volg LLTB op Twitter!

03-09-2019Nationale Bodemtop

Spade 2

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) houdt op woensdag 11 september de eerste Nationale Bodemtop. Op deze dag doet minister Carola Schouten de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems.

Ook gaat het ministerie met betrokkenen in gesprek over hoe we samen kunnen bereiken dat in 2030 alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam worden beheerd.

De top is bedoeld voor agrariërs, ketenpartijen, kennis- en onderwijsinstellingen en beleidsmakers. LTO Nederland is ook aangehaakt, wij zijn ook vertegenwoordigd op deze dag. Wij nodigen u ook van harte uit om tijdens deze bijeenkomst uw ervaringen te delen.

In drie verschillende workshops komen de diverse kanten van duurzaam bodembeheer aan bod, zoals verdienmodellen en het meten van bodemkwaliteit. Ook kunt u uw kennis over landbouwbodems bijspijkeren in de verschillende kennissessies. Regionale ervaringen in duurzaam bodembeheer kunnen gedeeld worden op een initiatievenmarkt. Wilt u het hele programma bekijken? Dat kan via deze link. De bijeenkomst vindt plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

We ontmoeten u graag op 11 september. U kunt laten weten dat u komt via deze link.

Dit is een bericht van LTO Nederland.

Sectorgroepen
Dit artikel staat onder de volgende sectorgroep
Akkerbouw
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen