Volg LLTB op Twitter!

27-08-2019LLTB denkt mee over Lob van Gennep

Lob van Gennep

Als een van de belanghebbende partijen is de LLTB door de overheid uitgenodigd mee te denken over de toekomst van de Lob van Gennep. In de visie van de overheden moet het gebied beter beschermd worden tegen hoogwater, terwijl ook de waterbergende functie verbetering behoeft.

De Lob van Gennep is een uitgestrekt, laaggelegen gebied tussen Mook en Gennep. Lob van Gennep is ook een gezamenlijk project van het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat), provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, waterschappen Limburg en Aa en Maas en gemeenten Gennep en Mook en Middelaar.

De LLTB heeft zich al in een vroeg stadium bij de gemeenten gemeld om bij dit project betrokken te worden. Zelfs al voor de huidige verkenningsfase had de LLTB een kleine groep ondernemers geformeerd om vinger aan de pols te kunnen houden bij de eerste ideeën van de gemeentes. Deze groep is afgelopen mei weer bij elkaar geroepen om als klankbordgroep actief mee te denken over mogelijke oplossingen met alle voor- en nadelen in het huidige project. Inmiddels is deze klankbordgroep uitgebreid tot een “omgevingswerkgroep agrariërs”.

De LLTB zet in op maximaal haalbare veiligheid voor leden, dieren en gewassen. Het is belangrijk te beseffen dat het project nu nog in de verkenningsfase zit. Er is nog niets besloten of definitief. De LLTB blijft met de projectteam Lob van Gennep in gesprek.

Komende weken zijn er weer openbare informatieavonden: 2 september in Ven-Zelderheide, 5 september in Milsbeek en 9 september in Middelaar. Voor meer informatie: zie de informatiekrant.

Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen