Volg LLTB op Twitter!

27-08-2019LLTB denkt mee over Omgevingsvisie Limburg

logo-provincie-limburg

Provinciale Staten stellen eind 2020 de Provinciale Omgevingsvisie (POVI) Limburg op. De POVI gaat over het omgevingsbeleid in brede zin in het landelijk gebied en het stedelijk gebied. De POVI is de opvolger van het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg). De LLTB is volop betrokken bij het vooroverleg over de POVI.

De provincie Limburg is bezig met het opstellen van een Provinciale Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie Limburg richt zich op de langere termijn (2030 tot 2050) en beschrijft onderwerpen als wonen, bodem, infrastructuur, milieu, ruimtelijke economie, water, natuur, luchtkwaliteit, landschap en cultureel erfgoed. Ook het aspect gezondheid en een gezonde leefomgeving wordt in de Omgevingsvisie meegenomen.

Om invulling te geven aan deze Omgevingsvisie werkt de provincie samen met diverse partijen. Waaronder de LLTB-regio’s Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Een afvaardiging van de regiobesturen was aanwezig bij de Omgevingsvisie workshops in juni.

De planning is dat er in november een concept-omgevingsvisie gereed is. Deze conceptversie wordt nogmaals met de betrokken partijen besproken. In mei 2020 wordt het ontwerp officieel ter inzage gelegd, zodat de provincie de Omgevingsvisie eind 2020 kan vaststellen.

Omgevingsvisie workshop Noord-Limburg

In de regio Noord-Limburg kwamen de regionale partijen, waaronder gemeenten, de Veiligheidsregio, brancheorganisaties, belangenorganisaties en samenwerkingsorganisaties samen in Venlo op 27 juni. De energietransitie en het vermarkten van eigen producten door agrarische ondernemers waren onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst aan bod kwam. Daarnaast werd er gesproken over mestverwerking; mestverwerking op locatie en centrale mestverwerking kunnen elkaar versterken.

Ook het feit dat veel agrarische bedrijven de komende jaren gaan stoppen, werd besproken. Hoe kan dit maximaal gefaciliteerd worden? Belangrijk hierbij is dat de herbestemming van de locaties niet leidt tot conflicten met bestaande functies. LLTB-regio Noord-Limburg geeft de voorkeur aan de stenen-voor-stenenregeling, waarbij ondernemers hun pand(en) in het buitengebied slopen/saneren in ruil voor woningbouwtitels in de kernen of kernrandzones. Deze regeling gaat eveneens leegstand tegen, wat weer kan leiden tot minder ondermijning en meer veiligheid in het buitengebied.

Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen