Volg LLTB op Twitter!

Het Waterplein

23-07-19Boeren en beregenen, hoe zit dat eigenlijk?
In deze tijd van droogte roept het beregenen van akkers door boeren en tuinders nog al eens vragen op. Daarom heeft de LLTB vandaag onderstaand bericht naar de Limburgse media gestuurd. Boeren en bere... Lees meer
09-07-19Voortgang project Eckeltsebeek
Op woensdag 3 juli was er een bijeenkomst rond projectplan Waterwet Eckeltsebeek. Ingenieursadviesbureau Sweco lichtte de maatregelen uit het huidige ontwerp toe. Enkele voorbeelden: de beek wordt op ... Lees meer
08-07-19‘Let op bij afstellen regenhaspel’
In deze tijd van droogte is het belangrijk dat agrariërs goed uitkijken hoe ze hun beregeningshaspel afstellen. Rijkswaterstaat waarschuwde gisteren weggebruikers voor een 'zéér lokale kunstmatige reg... Lees meer
30-04-19Oproep: Peilgestuurde drainage en boerenstuwen in zomerstand
De LLTB roept leden nogmaals op de boerenstuwen en peilgestuurde drainage in zomerstand te laten staan om regenwater de tijd te geven om in de grond te kunnen infiltreren. Waar mogelijk kunnen agraris... Lees meer
04-04-19LLTB: “Stop met creëren crisissfeer rondom grondwater”
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) wil dat Waterschap Limburg stopt met het creëren van een crisissfeer over de stand van het grondwater. Volgens de belangenbehartiger voor Limburgse boeren en ... Lees meer
26-02-19Bijeenkomst dijkversterkingen Beesel
Waterschap Limburg houdt op dinsdag 12 maart van 19 tot 21 uur in Herberg de Bongerd aan de Markt 13 in Beesel een inloopbijeenkomst over de dijkversterkingen. Er gaan beperkingen gelden voor de weg d... Lees meer
18-02-19Informatieavond klimaatverandering in Valkenburg aan de Geul
Bent u klaar voor klimaatverandering? Wat komt er op ons af? Hoe kunnen we elkaar helpen? En hoe kunnen we ons sneller voorbereiden op komende weersextremen? Deze vragen komen aan bod tijdens de infor... Lees meer
12-02-19Waterschap: ‘Laat stuw in zomerstand staan’
Waterschap Limburg roept agrariërs op stuwen in de zomerstand te laten staan en bewerking van het land uit te stellen als dat kan. Officieel mag vanaf vrijdag 15 februari de grond weer bewerkt en beme... Lees meer
12-02-19Herinnering: LLTB zoekt kandidaten verkiezingen waterschap en Provinciale Staten
LLTB-leden en medewerkers van de LLTB Groep die verkiesbaar zijn bij de verkiezingen voor het waterschap en de Provinciale Staten op woensdag 20 maart, krijgen de kans zichzelf aan de Limburgse kiezer... Lees meer
05-02-19LLTB zoekt kandidaten verkiezingen waterschap en Provinciale Staten
LLTB-leden en medewerkers van de LLTB Groep die verkiesbaar zijn bij de verkiezingen voor het waterschap en de Provinciale Staten op woensdag 20 maart, krijgen de kans zichzelf aan de Limburgse kiezer... Lees meer
29-01-19Waterschapsbelasting gaat fors stijgen
De waterschapsbelastingen gaan in 2019 voor iedereen omhoog. De lasten voor de categorie overig ongebouwd (landbouw) zouden al met 7,1% gaan stijgen. Daar bovenop komt een stijging van maar liefst 13%... Lees meer
29-01-19Bijeenkomst over beregenen in Klimmen
LLTB-regio Zuid-Limburg houdt op woensdagavond 6 februari vanaf 20 uur in Zaal Keulen in Klimmen een bijeenkomst over beregenen. Alle leden van de regio zijn van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst k... Lees meer
22-01-19Voortgang Schelkensbeek
Het verbreden van de Schelkensbeek bij de Krommenhoekweg en het verbreden van de duiker op die locatie worden met voorrang opgepakt. De voorlopige planning is de maatregelen in het eerste kwartaal van... Lees meer
17-01-19Uitspraak Rechtbank over beregenen rond de Peelvenen
De rechtbank Oost-Brabant deed op 28 december 2018 uitspraak over het beheerplan Natura2000 Peelvenen en beregenen met grondwater door landbouw. Vijf vragen aan LLTB-waterportefeuillehouder Jan Veltma... Lees meer
07-12-18Limburg wil schoner grondwater
Water uit de kraan is in Limburg vooral grondwater. Daarom moet voorkomen worden dat dit water vervuild raakt, bijvoorbeeld met nitraat. Boeren krijgen daarom een advies op maat over hoe ze kunnen zor... Lees meer
20-11-18Aandacht voor waterkwaliteit bij teeltwisseling loont
LTO Glaskracht Nederland meldt postieve ervaringen met waterkwaliteitscontroles in het land. Bij controles door het Hoogheemraadschap Delfland in Westland en Pijnacker-Nootdorp zijn geen overtredingen... Lees meer
12-11-18Bijeenkomst over water in Weert
CDA Weert houdt op woensdag 21 november een bijeenkomst met als thema 'Water, je kunt niet zonder en soms niet met'. U bent van harte welkom op deze avond vanaf 20.45 uur in Zaal de Paol aan de Bochol... Lees meer
08-11-18Maatregelen wateroverlast Meerssen-Oirsbeek in de maak
Wateroverlast door hevige regenval in de kernen van Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade moet binnen pakweg 10 tot 15 jaar flink verminderd zijn. Dat is de ambitie van een samenwerking tussen waterschap, L... Lees meer
30-10-18Regeling inschakelen derden bij onderhoud waterschapseigendommen
Het maai- en beplantingsonderhoud dragen in belangrijke mate bij aan het optimaal en veilig waterbeheer binnen de kernopgave 'Regionaal watersysteem en waterkeringen beheer'. Dit doet Waterschap Limbu... Lees meer
30-10-18Nieuwe Keur Waterschap Limburg ligt ter inzage
De nieuwe Keur van Waterschap Limburg ligt van 8 oktober tot en met 19 november ter inzage. De Keur is een document met regels die het waterschap hanteert om beken, dijken, waterwerken en grondwater i... Lees meer
23-10-18Hulp bij metingen sloten
'Je steekt de meetstrip in het water, maakt er een foto van en stuurt deze in via de app. Een kleine inspanning met een groot resultaat. De KRW-norm komt er namelijk aan en afwachten is geen optie.'  ... Lees meer
11-09-18WaterEvent op 4 oktober
Door de invoering van de zuiveringsplicht begin dit jaar werken veel telers versneld toe naar een (nagenoeg) nul-emissie. Tijdens het WaterEvent op donderdag 4 oktober worden glastuinbouwondernemers, ... Lees meer
24-08-18‘Droogteschade moet diepgaand onderzocht worden’
LTO Nederland wil dat de Nederlandse overheid de schade voor boeren, gewassen en vee als gevolg van de extreme droogte grondig en objectief onderzoekt en in beeld brengt. Donderdag 23 augustus bracht ... Lees meer
24-08-18Eindelijk duidelijkheid over droogtemaatregelen
Het ministerie van LNV geeft duidelijkheid over de belangrijkste maatregelen die LTO Nederland de afgelopen weken heeft bepleit. Dit betekent dat boeren niet langer in onzekerheid zitten, gras opnieuw... Lees meer
20-08-18Aandacht voor droogte bij L1
L1 had afgelopen vrijdag aandacht voor de gevolgen van de droogte van de voorbije weken. De suikermaïs van Giel Hermans staat er prima bij, maar stonden hoge beregeningskosten tegenover. LLTB-bestuurd... Lees meer
08-08-18Boeren helpen kwetsbare natuur tegen droogte
Ondanks de drukte op de eigen bedrijven - in verband met de droogte - vinden boeren toch de tijd om de natuur een handje te helpen. De Putbeek en de Pepinusbeek vallen droog met alle schadelijke gevol... Lees meer
08-08-18LTO Nederland content met reactie Schouten op droogtemaatregelen
Minister van Landbouw Carola Schouten komt boeren en tuinders die kampen met de gevolgen van de droogte tegemoet. Zij neemt het gros van de crisismaatregelen die LTO Nederland heeft voorgesteld over. ... Lees meer
07-08-18Beken Beesel en Bergen ‘robuuster’
De gemeenten Beesel, Venlo en Bergen zijn het eens met het pakket maatregelen van Waterschap Limburg voor een klimaatrobuuste Schelkensbeek (Beesel en Venlo) en Eckeltsebeek (Bergen). Het waterschap k... Lees meer
03-08-18LLTB verbolgen over helikoptervluchten waterschap
‘Absurd’, een ander woord heeft LLTB-voorzitter Léon Faasen er niet voor. ‘Waar wij om handhaving door de politie vragen bij het bestrijden van misdrijven, is daar geen geld voor, maar als het watersc... Lees meer
03-08-18‘Droogte-voorstellen EU en LNV stap in goede richting’
LTO Nederland is tevreden over de toezeggingen van de Europese Commissie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om met maatregelen te komen voor boeren en tuinders vanwege de extre... Lees meer
03-08-18Uitbreiding onttrekkingsverbod beken in Zuid-Limburg
Waterschap Limburg breidt het aantal beken in Zuid-Limburg waar een onttrekkingsverbod geldt uit per vrijdag 3 augustus, 12.00 uur. Vanaf dat moment mag er geen water worden onttrokken uit deze beken.... Lees meer
30-07-18‘Droogte staat agrosector tot aan de lippen’
Lege groenteschappen beginnen inmiddels tot een mogelijke realiteit te behoren. De aanhoudende droogte leidt in alle teelten tot ten minste een halvering van de verwachte productie. Bovendien zijn vee... Lees meer
24-07-18Droogte in Limburg
De LLTB houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Aanstaande donderdagochtend houden we een spoedoverleg met de waterportefeuillehouders, regiobestuurders en bestuurders van het waterschap om met elk... Lees meer
22-06-18LTO Nederland: effect nieuwe waterschapsbelastingen nog black box
De Unie van Waterschappen presenteerde eind vorige week haar voorstel voor aanpassingen in het belastingstelsel van de waterschappen. Bij de verdeling van kosten wordt straks meer uitgegaan van het pr... Lees meer
14-06-18Ledenbijeenkomst wateroverlast Zuid-Limburg
LLTB-regio Zuid-Limburg informeerde haar leden afgelopen woensdag in Klimmen over een eerste analyse door het Waterschap Limburg van de impact van de recente hoosbuien en mogelijke maatregelen volgens... Lees meer
13-06-18Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater vanaf maandag
Waterschap Limburg stelt vanaf maandag 18 juni om 12 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en rivieren in Noord- en Midden-Limburg om akkers en weilanden te beregenen. Het verbod geldt ... Lees meer
05-06-18Ledenbijeenkomst over wateroverlast in Zuid-Limburg
De LLTB-regio Zuid-Limburg houdt op woensdag 13 juni in Klimmen een ledenbijeenkomst naar aanleiding van de wateroverlast van de afgelopen weken. De afgelopen weken is Zuid-Limburg getroffen door een ... Lees meer
29-05-18‘Water is onze levensader’
Iedereen die zich verbonden voelt met de land- en tuinbouw, kan zich nog tot 31 mei kandidaat stellen voor de geborgde landbouwzetels in Waterschap Limburg. Momenteel worden de landbouwzetels ingenome... Lees meer
29-05-18Wateroverlast in Zuid-Limburg: Wees Alert!
Zuid-Limburg is afgelopen week getroffen door een reeks zware buien. Het gevolg was water- en modderoverlast in een aantal woonkernen. Voor vanavond en de komende dagen zijn nieuwe buien voorspeld, di... Lees meer
22-05-18Meld wateroverlast via Centraal Meldpunt Water
Het noodweer van gisteren en vandaag heeft mogelijk gezorgd voor wateroverlast. Bij het schrijven van dit bericht is de exacte omvang nog niet helder. De LLTB adviseert leden om bij overlast en schade... Lees meer
22-05-18Denk aan een juiste pomp- en putregistratie
Het voorjaar is weer in volle gang. We hebben al wat warme dagen gehad en de komende tijd zullen er meer volgen: kortom de tijd van beregenen breekt weer aan! Daar zitten echter wel regels aan.  Het W... Lees meer
15-05-18Termijn kandidaatstelling geborgde zetels waterschap sluit op 30 mei
Schoon en voldoende zoet water is voor iedere Nederlander belangrijk. Dat geldt zeker voor agrarisch ondernemers. Waterschappen hebben hierin een belangrijke rol. Daarom is het goed dat er in de bestu... Lees meer
14-04-18Vacature landbouwzetels waterschappen
Heb jij een agrarisch hart en kennis van landbouw en denk je graag mee over het beheer van water? Stel je dan beschikbaar voor het waterschapsbestuur in jouw regio. Schoon en voldoende zoet water is v... Lees meer
11-04-18Waterschap Limburg adviseert uit voorzorg geen water te onttrekken uit de Roer
Waterschap Limburg heeft vernomen dat er in Duitsland verhoogde concentraties legionella zijn aangetroffen in de Roer dichtbij de grens. Dit is gebeurd door lozingen vanuit de rioolwaterszuiveringsins... Lees meer
10-04-18Inloopavond herinrichting Loobeek Venray
Waterschap Limburg en de gemeente Venray houden op donderdag 12 april van 19 tot 21.30 uur een inloopbijeenkomst over de herinrichtingsplannen van de Loobeek in Venray. De inloopbijeenkomst vindt plaa... Lees meer
10-04-18Waterschap Limburg biedt gratis cursus waterschapsbestuur
Waterschap Limburg biedt inwoners van Limburg in juni de kans een gratis cursus te volgen waarbij ze leren wat het inhoudt om bestuurslid te zijn voor het waterschap. De cursus 'Actief voor het waters... Lees meer
03-04-18Toezicht en handhaving zuiveringsplicht
Tijdens het Bestuurlijk Overleg Hoofdlijnenakkoord van 14 maart is de 'Werkwijze toezicht zuiveringsplicht glastuinbouw' vastgesteld. De werkwijze is niet alleen beschikbaar voor toezichthouders, maar... Lees meer
27-03-18Dijkversterkingsprojecten in nieuwe fase
Bij een aantal dijkversterkingsprojecten langs de Maas in Noord- en Midden-Limburg zet het Waterschap een volgende stap: de publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt gepubliceer... Lees meer
27-02-18LLTB wil protocol evacuatie vee bij hoogwater actualiseren
De LLTB roept leden die te maken krijgen met evacuatie van dieren bij hoogwater, op zich te melden. De LLTB en LLTB-lid Jeanne Hesen hebben het initiatief genomen om het protocol voor evacuatie van la... Lees meer
23-02-18Vogels aan het woord bij Waterschap Limburg
Akkerbouwer en LLTB-lid Wynand Vogels uit Schinnen vertelt in de rubriek 'Aan het woord' van Waterschap Limburg over grondbewerking en waterhuishouding. 'Als we er samen voor gaan, ben ik niet meer ba... Lees meer
15-02-18LLTB denkt mee in bestrijding wateroverlast Meerssen en Oirsbeek
De LLTB heeft afgelopen donderdag een intentieverklaring bestrijding wateroverlast getekend. Afspraak is om te kijken of extra maatregelen mogelijk zijn om de wateroverlast voor de inwoners van de ker... Lees meer
15-12-17Waterschap Limburg heeft speciale nieuwsbrief voor agrariërs
Wilt u per mail nieuws en informatie op het gebied van water ontvangen die voor u relevant zijn? Meld u dan aan voor de mailservice van Waterschap Limbug. U ontvangt dan niet periodiek een nieuwsbrief... Lees meer
05-12-17LLTB maakt bezwaar tegen afwijzen subsidies voor duurzaam schoon water
De LLTB had vier subsidieaanvragen ingediend bij Gedeputeerde Staten in het kader van het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3). De aanvragen hadden tot doel boeren en tuinders te steunen bij het... Lees meer
21-11-17LTO start inkoopcollectief mobiele waterzuivering
De nieuwe, strengere wetgeving rondom water en emissie voor de bedekte teelt komt rap dichterbij. In 2018 geldt een verplichte zuivering voor restwaterstromen. Er zijn verschillende opties om hieraan ... Lees meer
13-11-17Bijeenkomsten aanpak wateroverlast Meerssen en Oirsbeek
Inwoners van Meerssen en Oirsbeek worden bijgepraat over de oplossingen en maatregelen in het kader van wateroverlast.   Waterschap Limburg houdt daarvoor op 21 november een bijeenkomst in gemeenschap... Lees meer
18-10-17LLTB zoekt projectleider Water
Op korte termijn gaan we het team van projectleiders versterken met een projectleider die water als aandachtsgebied heeft. We zijn op zoek naar iemand die het overzicht gaat hebben over alle water ger... Lees meer
17-10-17Kijkje achter de waterschermen
Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg zetten op zondag 29 oktober de poorten open van hun waterschapswerven in Horst, Nederweert en Sittard en de rioolwaterzuiveringen in Roermond en Simpel... Lees meer
03-10-17Samen Zuiver - Zuiveringsplicht tuinbouw onder glas en in permanente tunnels
Zuivering van lozingswater is per 1 januari 2018 wettelijk verplicht voor bedrijven met glastuinbouw en permanente tunnels. Waterschap Limburg, LLTB en LTO Glaskracht Nederland hebben u hierover de af... Lees meer
26-09-17Hoogwaterbescherming complex project
Waterschap Limburg wil dat in 2020 alle Limburgse dijken voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen die het Rijk begin dit jaar heeft vastgesteld in de Waterwet. Een complex project, dat grote impact hee... Lees meer
12-09-17Uitnodiging informatieavonden september en november
In navolging van de informatieavonden begin dit jaar over de dijkversterkingen en -verleggingen in Noord- en Midden-Limburg gaat Waterschap Limburg graag opnieuw met u in gesprek. U bent van harte wel... Lees meer
01-08-17Schelkensbeek bovenstrooms opgeschoond
Het waterschap heeft het Schelkensbeektraject van de Duitse grens tot de Keulseweg in Reuver opgeschoond. Na de herinrichting van de Schelkensbeek is op verschillende plaatsen verzanding opgetreden. A... Lees meer
27-06-17Samen zuiver: Gebiedsgerichte aanpak werkt
De glastuinbouwsector heeft in oktober 2015 een akkoord op hoofdlijnen gesloten met diverse partijen die betrokken zijn in het waterdossier en gewasbescherming. Doel van het hoofdlijnenakkoord is het ... Lees meer
20-06-17Onttrekkingsverbod oppervlaktewater Noord- en Midden-Limburg uitgebreid met Vlootbeek
Het onttrekkingsverbod op oppervlaktewater in Noord- en Midden-Limburg, dat het waterschap op 29 mei heeft ingesteld, wordt uitgebreid met de Vlootbeek. De periode van droogte neemt verder toe in onze... Lees meer
08-06-17LLTB-ondernemersgroep Kwistbeek overlegt met gemeente en waterschap
Bij Maatschap Kuypers in Baarlo kwam gisteren de LLTB-ondernemersgroep Kwistbeek samen met vertegenwoordigers van de gemeente Peel en Maas en Waterschap Limburg om de knelpunten, maar ook oplossingsri... Lees meer
30-05-17Nieuwsbrief Waterschap Limburg voor agrariërs
Bij Waterschap Limburg kunt u zich abonneren op een nieuwsbrief, speciaal voor agrariërs. “Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van veranderingen, wetgeving en nieuws op watergebied”, zegt L... Lees meer
30-05-17LLTB zoekt projectleider Water
Op korte termijn gaan we het team van projectleiders versterken met een projectleider die water als aandachtsgebied heeft. We zijn op zoek naar iemand die het overzicht gaat hebben over alle water ger... Lees meer
29-05-17Slim maaibeheer bij eenmalig extra beekonderhoud
Waterschap Limburg gaat dit jaar in kwetsbare beken slim maaibeheer toepassen als extra maaionderhoud. Limburg breed gaat het om zo’n 500 km. Het onderhoud maakt deel uit van het programma Water in Ba... Lees meer
29-05-17Beregeningsverbod oppervlaktewater Noord- en Midden-Limburg
Agrariërs in Noord- en Midden-Limburg mogen vanaf maandag 12 uur geen oppervlaktewater meer gebruiken om hun akkers en weilanden te besproeien. Dat maakte Waterschap Limburg zaterdag bekend. Het verbo... Lees meer
19-05-17Minder gewasbeschermingsmiddelen in sloten bij Limburgse kassen
Waterschap Limburg heeft in 2016 minder gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen bij metingen in sloten bij Limburgse kassen dan in 2015.’Een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet’, zegt b... Lees meer
16-05-17Droogte nog altijd groot probleem
Na de extreem natte zomer van afgelopen jaar associeert niemand de zomer meer met droogte. Toch blijft de droogte nog altijd het grootste probleem in de zomer in Noord- en Midden-Limburg. De afgelopen... Lees meer
16-05-17Voortgang aanpak wateroverlast Schellekensbeek
In januari 2017 is een LLTB ondernemersgroep opgezet met leden uit de regio die kritisch kijken naar het functioneren van het watersysteem en het beheer en onderhoud van de waterlopen. In dit verband ... Lees meer
09-05-17‘Let op eigendom bij aanleg en ombouw drainage’
Bij het ombouwen of vervangen van traditionele drainages worden regelputten soms op het onderhoudspad of in de oever van een beek aangelegd. Dat is niet toegestaan, omdat die grond eigendom is van het... Lees meer
09-05-17Maak geregistreerde beregeningspompen zichtbaar
Beregening ten behoeve van landbouwgewassen mag wanneer zowel de putten als pompen geregistreerd zijn bij het Waterschap Limburg. In het voormalig Waterschap Peel en Maasvallei gebied zijn alle geregi... Lees meer
09-05-17Glastuinbouw Waterdag Delphy op 18 mei
Delphy houdt op donderdagmiddag 18 mei in het Parkhotel in Horst de Glastuinbouw Waterdag. Zowel LLTB als WL zijn hierbij betrokken. De bijeenkomst biedt bedrijfs – en praktijkgerichte informatie voor... Lees meer
11-04-17Aanpak knelpunten watersysteem Schellekensbeek
In navolging van de wateroverlast van juni 2016 is afgesproken met gemeente en Waterschap Limburg om de knelpunten van de Schellekensbeek en haar zijtakken in kaart te brengen. Hiertoe heeft een beeks... Lees meer
10-04-17Dijkversterking Arcen
De dijk langs de Maas bij Arcen is één van de 14 dijken die het Waterschap Limburg de komende jaren gaat versterken en verbreden. Het waterschap is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor het ... Lees meer
06-04-17Pilot subirrigatie Mariapeel
In het subirrigatie-systeem wordt grondwater ingelaten in de verzamelput van peilgestuurde drainage. Het water verspreidt zich ondergronds via de drainagebuizen, waardoor de grondwaterstand stijgt en ... Lees meer
09-02-17Gezamenlijke aanpak Eckeltsebeek tegen wateroverlast
Woensdag stonden de LLTB, betrokken leden, de gemeente Bergen en Waterschap Limburg samen aan de Eckeltsebeek in Afferden voor de start van het groot onderhoud van deze beek. De eerste beek die het wa... Lees meer
30-01-17LLTB wil stresstest voor watersysteem
De LLTB wil dat Waterschap Limburg per direct start met het wegwerken van achterstallig onderhoud van beken. Ook wil de Limburgse belangenbehartiger dat knelpunten door agrariërs en het waterschap gez... Lees meer
27-12-16Themabijeenkomst 17 januari 2017 vervalt
De Themabijeenkomst Klimaatverandering en weersextremen van 17 januari 2017 vervalt. Lees meer
20-12-16Themabijeenkomst klimaatverandering en weersextremen
Alle vakgroepen met grondgebonden open teelten zijn 17 januari welkom tijdens de themabijeenkomst over klimaatverandering en weersextremen: hoe wapen je je als agrarisch ondernemer tegen de gevolgen. ... Lees meer
19-12-16Waterrampfoto mogelijk nieuwsfoto van het jaar
De foto waarop staatssecretaris Martijn van Dam met eigen ogen de gewassen ziet verpieteren op het land, maar nog steeds de ernst van de situatie niet inziet, maakt kans op de titel Nieuwsfoto van het... Lees meer
12-12-16LLTB geeft opdracht voor analyse afvoercapaciteit watersysteem
Zuidoost-Nederland had in juni en juli van dit jaar te maken met extreme wateroverlast. Deze overlast heeft gezorgd voor een schade van honderden miljoenen aan land- en tuinbouwgewassen en gebouwen. V... Lees meer
20-10-16Hier vindt u de erosieregels
Afgelopen tijd zijn meerdere agrariërs in Zuid-Limburg gecontroleerd op het naleven van de erosieregels. Hier en daar heeft dit tot discussie geleid over de regels met de controleur. Daarom is het goe... Lees meer
20-10-16Afhandeling meldingen grondwateronttrekkingen glastuinbouw, teelt in tunnels en pot- en containervelden
Van 1 oktober 2015 tot 1 februari 2016 hebben de Limburgse waterschappen bedrijven met bedekte teelten en pot- en containerteelt de gelegenheid gegeven hun bestaande grondwateronttrekkingen te melden.... Lees meer
11-10-16LLTB zoekt ondernemers met ervaring met Brede Weersverzekering
De discussie over het wel of niet verzekerbaar zijn van risico’s als gevolg van het weer speelt nog steeds stevig. Om in die discussie nog concreter te zijn, hebben we uw ervaringen met de Brede Weer ... Lees meer
11-10-16Nog drie weken voor aanvragen bijdrage peilgestuurde drainage
De laatste drie weken voor het aanvragen van een bijdrage voor de aanleg van peilgestuurde drainage zijn ingegaan. Tot 1 november kan deze nog worden aangevraagd voor de ombouw of vervanging van tradi... Lees meer
07-10-16Phil Hogan: ‘Er is geld voor wateroverlast’
Volgens Eurocommissaris Phil Hogan (Landbouw) zijn middelen beschikbaar om door overvloedige neerslag en ijsstorm getroffen boeren en tuinders financieel te ondersteunen. Het Nederlandse plattelandson... Lees meer
06-10-16LLTB en ZLTO hekelen gebrek aan kennis bij Van Dam
De LLTB en ZLTO vinden het onbegrijpelijk dat staatssecretaris Martijn van Dam tijdens het AO Water zei dat geen enkele teelt of weersomstandigheid is uitgesloten in de brede weersverzekering. ‘Ik heb... Lees meer
04-10-16Jong waterschap zoekt jongeren
De Limburgse waterschappen zijn voor het nieuwe Waterschap Limburg op zoek naar een nieuwe, enthousiaste jeugdbestuurder met lef. Hij of zij is ambassadeur en denkt mee over het bereiken en betrekken ... Lees meer
30-09-16Update Dossier Water- en supercelschade
Omdat inmiddels is gebleken dat de door de land- en tuinbouwsector geleden water- en ijsstormschade in Zuidoost-Nederland in de praktijk redelijkerwijs niet verzekerbaar was – en is, ging er vandaag o... Lees meer
23-09-16Schade noodweer voorjaar pas na oogst écht duidelijk
LLTB-voorzitter Léon Faassen legt bij Omroep P&M uit waarom pas na de oogst een duidelijk beeld ontstaat van de uiteindelijke waterschade als gevolg van het noodweer in het voorjaar en wat de LLTB doe... Lees meer
13-09-16Themabijeenkomst Waterproof woensdag 14 september
CDA Limburg houdt morgen op het Gouvernement aan de Maas aan de Limburglaan 10 in Randwyck-Maastricht om 18 uur de themabijeenkomst Waterproof. Verschillende inleiders gaan in op onderwerpen rondom he... Lees meer
13-09-16200 miljoen schade voor Limburgse agrariërs
Volgens de laatste berekeningen heeft agrarisch Limburg een totale schadepost van minstens 200 miljoen euro als gevolg van de hevige regenval in juni. ‘Nu het oogsttijd is, wordt pas goed duidelijk ho... Lees meer
26-08-16Waterschap Peel en Maasvallei zet stuwen langzaam weer in normale zomerstand
In mei en juni van dit jaar hadden Noord- en Midden-Limburg te maken met extreme neerslag, met grote wateroverlast als resultaat. Het waterschap Peel en Maasvallei constateerde medio augustus dat de w... Lees meer
19-07-16Onderbouw claims bij waterschap zeer zorgvuldig
Heeft u waterschade en bent u van mening dat de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het waterschap? Dien dan een claim in. Zorg in elk geval voor een zeer zorgvuldige onderbouwing van uw claim. Ben... Lees meer
19-07-16Update waterschade
De hele maand juni en een deel van juli had Zuidoost-Nederland te maken met extreme regenval. Vanaf het begin van deze periode is de LLTB samen met veel partners druk in de weer om aandacht vragen voo... Lees meer
12-07-16Aanmelden voor bijeenkomsten WPM naar aanleiding van wateroverlast
Waterschap Peel en Maasvallei houdt aanstaande donderdag (14 juli) in Ysselsteyn en maandag (18 juli) in Baexem twee bijeenkomsten naar aanleiding van de wateroverlast. De LLTB rekent op een hoge opko... Lees meer
08-07-16LLTB zwaar teleurgesteld over starre houding kabinet
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is zwaar teleurgesteld in de uitkomsten van het Tweede Kamerdebat over de waterschade in Zuidoost-Nederland. Diverse politieke partijen riepen het kabinet op ... Lees meer
06-07-16Stikstofherstelbemesting op bouwland na extreme neerslag
Mede op aandringen van LLTB is LTO Nederland met de overheid enige tijd geleden een calamiteitenregeling overeengekomen om herstelbemesting op bouwland mogelijk te maken bij extreme situaties. Dit is ... Lees meer
05-07-16Binnenkort waterschade-debat in Tweede Kamer
Nog vóór het zomerreces komt er in de Tweede Kamer een debat over de waterschade in Zuidoost-Nederland. Dat werd vandaag bekend vlak nadat LLTB, ZLTO, gemeenten- en provinciebestuurders, een petitie a... Lees meer
05-07-16Bijeenkomsten WPM naar aanleiding van wateroverlast
Waterschap Peel en Maasvallei wil in samenwerking met de LLTB terugblikken op en nadenken over de toekomst, naar aanleiding van de enorme hoeveel neerslag die de afgelopen weken is gevallen. Daarom he... Lees meer
04-07-16Inventarisatie dakschades door extreme hagelbuien
Om een goed beeld te krijgen voor de inzet voor de belangenbehartiging in het kader van de hagelbuien van 23 juni wil de LLTB de schades aan daken inventariseren. Hierbij gaat het om alle schade aan d... Lees meer
30-06-16Brief naar kabinet
Staatssecretaris Van Dam bracht gisteren een bezoek aan getroffen ondernemers in Limburg en Noord-Brabant. De staatssecretaris voelt er niets voor om de getroffen regio te bestempelen als rampgebied e... Lees meer
30-06-16Interpolis verlengt termijn asbestverwijdering naar 12 maanden
In tegenstelling tot de polisvoorwaarden waarin 6 maanden staat opgenomen voor het verwijderen van asbest na de schademelding heeft Interpolis besloten deze te verruimen naar 12 maanden. Interpolis be... Lees meer
30-06-16Regeling werktijdenverkorting en ondersteuning inzet personeel
De problemen met extreme neerslag en hagel hebben geleid tot veel schade bij ondernemers. Indirect gevolg kan zijn dat er tijdelijk geen werk is voor de werknemers op agrarische bedrijven. LTO Nederla... Lees meer
30-06-16Uitstel betaling belastingen in verband met water- en hagelschade mogelijk
Voor ondernemers die zijn getroffen door de water- en hagelschade en die daardoor in tijdelijke liquiditeitsproblemen zijn gekomen, bestaat de mogelijkheid om bij de Belastingdienst uitstel voor het b... Lees meer
28-06-16Inspraakreactie fractie ongebouwd WPM op wateroverlast
Edwin Michiels heeft vorige week donderdag tijdens de algemene bestuursvergadering van Waterschap Peel en Maasvallei, vanuit de land- en tuinbouw, zijn zorgen uitgesproken over de ontwikkelingen en ge... Lees meer
28-06-16LTO-organisaties: gevolgen noodweer behandelen als nationale ramp
De schade die het noodweer afgelopen weken heeft veroorzaakt in de land- en tuinbouw is dermate groot, dat sprake is van een ramp. De LTO-organisaties vragen het kabinet dan ook om de zeer ingrijpende... Lees meer
21-06-16Herhaalde oproep; bestaande drainage melden vóór 1 augustus
Agrariërs in het werkgebied van Waterschap Roer en Overmaas (Zuid- en Midden-Limburg) hebben nog tot 1 augustus de tijd hun bestaande drainages te melden. Vanaf 2018 moet alle bestaande buisdrainage o... Lees meer
21-06-16Ga woensdagmorgen naar bestuursvergadering Waterschap Peel en Maasvallei
Waterschap Peel en Maasvallei houdt op woensdag 22 juni een algemene bestuursvergadering. De vergadering start om 10.00 uur en vindt plaats bij het waterschap in Blerick. In deze vergadering wordt ond... Lees meer
15-06-16LLTB luidt noodklok om waterschade
De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) is zeer bezorgd over de situatie op de akkers in Limburg. De extreme regenval de afgelopen twee weken heeft ervoor gezorgd dat veel landbouwgewassen te lang ... Lees meer
14-06-16Stuur foto's naar LLTB
Er zijn grote verschillen in de mate waarin ondernemers last hebben gehad van de enorme regenval de afgelopen dagen. Daar waar bijvoorbeeld peilgestuurde drainage is aangelegd of andere maatregelen zi... Lees meer
09-06-16LLTB ondersteunt leden met afhandeling wateroverlast
De LLTB en Arvalis ondersteunen leden in de afhandeling van wateroverlast. Niet alleen in het oplossen van knelpunten, maar ook bij het melden van schade. Dit is met name van belang wanneer het gaat o... Lees meer
07-06-16Veel ondernemers getroffen door wateroverlast
Bij het Centraal Meldpunt Water zijn meer dan 370 meldingen binnengekomen van wateroverlast. Uitsplitsing naar categorie (burger, bedrijf, ongebouwd) heeft nog niet plaatsgevonden. Oplossen van knelpu... Lees meer
07-06-16Stikstofherstelbemesting op bouwland na extreme neerslag
De calamiteitenregeling bij extreme neerslag is twee jaar geleden mede op aandringen van de LLTB via LTO Nederland tot stand gekomen. Er geldt wel een aantal voorwaarden. Extreme regenval kan leiden t... Lees meer
03-06-16Oproep: stuur info wateroverlast ook naar LLTB
Meld uw schade bij het Centraal Meldpunt Water, maar ook bij de LLTB, via wateroverlast@lltb.nl. De LLTB heeft gisteren een oproep gedaan om overlast en schade te melden via het Centraal Meldpunt Wate... Lees meer
02-06-16LLTB bezorgd over wateroverlast
De komende uren en dagen wordt in grote delen van Limburg nog behoorlijk wat regenval verwacht. Deze regen komt nog eens bovenop al het water dat de afgelopen dagen is gevallen. De LLTB maakt zich dan... Lees meer
02-06-16Meld wateroverlast via Centraal Meldpunt Water
De regenval van de afgelopen dagen – en met name gisteren en vannacht – heeft gezorgd voor behoorlijke wateroverlast. De LLTB krijgt signalen dat leden vragen hebben over hoe ze overlast en schade kun... Lees meer
24-05-16Samen zuiver: Update ondersteuning zuiveringscollectieven
De LLTB en Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) hebben het Project Samen Zuiver gestart om ondernemers te ondersteunen om aan wet- en regelgeving te gaan voldoen. Per 1 januari 2018 geldt namelijk een ... Lees meer
10-05-16Samen Zuiver: Zuiveringscollectieven brengen gebiedsgegevens in kaart
Per 1 januari 2018 geldt, zoals bekend, een verplichte zuivering van te lozen restwaterstromen voor glastuinbouwbedrijven. Restwaterstromen die gewasbeschermingsmiddelen kunnen bevatten, met name drai... Lees meer
29-02-16LTO-themabijeenkomst ‘Klimaatadaptatie Water en Bodem’
Met hoosbuien en lange perioden van nattigheid en droogte bepalen extremen steeds meer het weerbeeld. Boeren en tuinders ondervinden daarvan direct gevolgen door overlast, lagere opbrengsten en schade... Lees meer
09-12-15Boeren en waterschappen maken werk van betere waterkwaliteit
Investeren in schoner water, een betere beschikbaarheid van water en een duurzaam watersysteem zijn niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van het eigen bedrijf, maar ook voor het milieu. Boeren ... Lees meer
27-11-15Online spreekuur water en verplichte zuivering
Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten dan de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95 procent verwijderen uit het te lozen water. Het b... Lees meer
10-11-15Project 'Samen Zuiver' van start
De LLTB start deze week in samenwerking met Waterschap Peel en Maasvallei met de eerste gebiedsgerichte bijeenkomsten in het kader van 'Limburgse Glastuinbouw Waterproof, Samen Zuiver'. Glastuinbouwon... Lees meer
09-11-15Nieuwsflits LLTB afdeling Horst-Venlo
De LLTB afdeling Horst-Venlo houdt op maandag 30 november in samenwerking met Waterschap Peel en Maasvallei een werkatelier. Dit werkatelier staat in het teken staat van waterkwantiteit en –kwaliteit ... Lees meer
22-09-15Vooraankondiging: Melding grondwateronttrekking bedekte teelten
De waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas starten eind deze week met de meldingsperiode voor grondwateronttrekking voor beregening in de glastuinbouw, teelt in tunnels en pot- en contain... Lees meer
13-07-15Peilverhoging stuw Sambeek
Rijkswaterstaat verhoogt op 15 juli bij stuw Sambeek het Maaspeil met de laatste 15 centimeter. Daarmee wordt het nieuwe streefpeil bij de stuw van Sambeek 11,10 m +NAP. Door de peilopzet kan er ve... Lees meer
30-06-15Beregeningsverbod vanaf donderdag 12 uur
Vanaf komende donderdag 2 juli vanaf 12 uur geldt voor Midden- en Noord-Limburg een algeheel beregeningsverbod vanuit oppervlaktewateren. Dat heeft het Waterschap Peel- en Maasvallei vanmiddag meegede... Lees meer
27-03-15Onderscheidingen voor agrarische waterschapsbestuurders
Tijdens de laatste vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Roer en Overmaas dinsdagavond heeft vertrekkend bestuurslid Jean van der Linden (Eys) de Erepenning van het waterschap ontvangen ... Lees meer
25-03-15Controles Waterschap Roer en Overmaas
Waterschap Roer en Overmaas gaat de komende maanden de naleving van de teelt-, spuit- en mestvrije zone langs beken controleren. Medewerkers van het waterschap controleren dan 200 kilometer beken in Z... Lees meer
20-03-15Agrarische kandidaten gekozen in waterschappen
De voorlopige uitslagen van de waterschapsverkiezingen zijn bekend. Daaruit blijkt dat drie LLTB-leden zijn gekozen. Gerard Vanhommerig voor Waterschap Roer en Overmaas en Ad van Iersel, Theo Witjes e... Lees meer
03-03-15Uw stem doet ertoe: 18 maart waterschapsverkiezingen
Op 18 maart vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Dit gebeurt tegelijkertijd met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daardoor wordt een beduidend grotere opkomst verwacht dan bij voorgaande v... Lees meer
24-02-15Waterschap schoot tekort bij bestrijding wateroverlast
Een onafhankelijke evaluatie windt er geen doekjes om: het Waterschap Peel en Maasvallei schoot duidelijk tekort in het bestrijden van de extreme wateroverlast in Midden-Limburg in de zomer van vorig ... Lees meer
24-02-15Waterschapskandidaten met een agrarisch hart stellen zich voor
De waterschapsverkiezingen vinden plaats op 18 maart 2015. Evenals voorgaande keer steunt de LLTB een aantal agrarische kandidaten die deelnemen aan het lijstenstelsel. Bent u dus op zoek naar een kan... Lees meer
17-02-15LLTB steunt kandidaten waterschapsverkiezingen
De waterschapsverkiezingen vinden plaats op 18 maart 2015. Evenals voorgaande keer steunt de LLTB een aantal agrarische kandidaten die deelnemen aan het lijstenstelsel. Dit jaar zijn dat er drie: Thie... Lees meer
10-02-15LLTB reageert op waterbeheerplan waterschappen
De LLTB heeft een reactie gemaakt op het waterbeheerplan van de waterschappen. In verband met de fusie hebben de beide Limburgse waterschappen besloten één beheerplan te maken. In het plan staan de vo... Lees meer
13-01-15LLTB benoemt waterschapsbestuurders
Samen met de verkiezingen voor provinciale staten vinden in maart de waterschapsverkiezingen plaats. Voor de waterschappen Peel & Maasvallei en Roer & Overmaas worden in totaal 32 nieuwe bestuurders g... Lees meer
06-01-15Waterschap evalueert wateroverlast 2014
Het waterschap Peel en Maasvallei evalueert de wateroverlast waar delen van Limburg halverwege 2014 mee te maken hadden. De overlast heeft in de landbouw tot schade geleid. De evaluatie wordt uitgevoe... Lees meer
23-12-14Indienen UO-rapportage sterk verbeterd
Glastuinbouwbedrijven moesten vóór 1 mei 2014, zowel voor substraatteelt als grondteelt, de verbruiks- en/of emissiegegevens van stikstof en fosfor over het jaar 2013 aan de Uitvoeringsorganisatie gla... Lees meer
12-12-14LTO Glaskracht: aandachtspunten bij het waterbeheer
In het kader van de waterschapsverkiezingen 2015 wil LTO Glaskracht Nederland u een aantal punten aangeven die van belang zijn voor de verkiezingsprogramma’s. De notitie WATER VAN LEVENSBELANG kunt... Lees meer
09-12-14Duidelijke indeling natuurterreinen bij waterschapsheffing
Terreinen die als natuur zijn ingericht en als natuur worden beheerd, vallen vanaf nu allemaal in de categorie 'Natuur' bij de belastingheffing door het waterschap. De Hoge Raad heeft aangegeven d... Lees meer
09-12-14Water Natuurlijk plaatst zich buiten discussie
De afgelopen week ontvingen wij het programma van Water Natuurlijk voor de komende waterschapsverkiezingen. Water Natuurlijk is een partij opgericht door Groen Links, D66 en PvdA. Het verkiezingspr... Lees meer
28-10-14Verantwoord omgaan met waterstromen tijdens teeltwisseling
De teeltwisseling staat weer voor de deur. Dit betekent dat oude gewassen de kassen verlaten en plaats maken voor nieuwe planten. Voor veel tuinders is dat tevens het moment van het jaar om het bedrij... Lees meer

Over Het Waterplein

Paul Gerrickens.JPG

U gaat als LTO portefeuillehouder of waterschapsbestuurder een turbulente planperiode tegemoet. Er moet extra worden geïnvesteerd in het watersysteem klimaatproof houden van het watersysteem, de eisen voor waterkwaliteit en waterveiligheid zetten de kosten onder druk en de lasten voor burgers en bedrijven blijven alsmaar stijgen. Brussel en Den Haag bepalen toenemend het waterbeleid en nut en noodzaak van het waterschapsbestel moeten telkens opnieuw worden bewezen.

LTO Nederland gaat u helpen door landelijk en regionaal kennis te delen. Op deze pagina vindt u een documentenbundel (zie lijst met documenten hiernaast), waaruit u kunt putten bij het maken van een programma voor de komende waterschapsverkiezingen, bij de inspraak op de aanstaande water(beheer)plannen en bij regionale discussies over de waterschapslasten, de zoetwaterverdeling of de geborgde zetels. Ook zullen wij regelmatig een ronde door het land maken, om over deze en andere thema’s met u te praten.

Ik beveel u de bundel van harte aan. De genoemde onderwerpen zijn op één of twee A4 kernachtig uitgewerkt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zich wenden tot onze beleidsspecialisten. De namen treft u hieronder aan.

Ik wens u succes en voldoening bij uw taakuitoefening in de nieuwe planperiode.

Siem Jan Schenk

Specialist LLTB

Twan Gielen

Twan Gielen
Projectleider Water
tel. 06 55721328
fax: 0475 381847
tgielen@lltb.nl