LLTB Header 1920x550px-alle beestjes helpen

LTO ledenbijeenkomst Pluimveehouderij

LTO/NOP vakgroep Pluimveehouderij nodigt pluimveehouders uit voor een ledenbijeenkomst. We willen graag met jullie in gesprek over twee onderwerpen. Het proces en eventuele totstandkoming van 1) een Landbouwakkoord en 2) een Convenant Dierwaardige Veehouderij. Beide zaken zijn sterk leidend voor de toekomst van jullie bedrijven. Het is een gezamenlijke uitdaging om daar zo goed mogelijk invloed uit te oefenen.

lto-logo1a

De bijeenkomst waarvoor wij u van harte uitnodigen vindt plaats op

Dinsdag 7 februari 2023 om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)
Hotel Nobis, Nobisweg 1, Asten (Noord-Brabant)

Bent u deze avond verhinderd dan kunt u ook een van onderstaande bijeenkomsten bezoeken:
Maandag 6 februari: Pluimveemuseum, Hessenweg 2A, Barneveld (Gelderland)
Donderdag 9 februari: Van der Valk, Balkenweg 1, Assen (Drenthe)

Aanmelden bijeenkomst Asten
Wij vragen u vriendelijk indien u de bijeenkomst in Asten wilt bijwonen u vóór zondag 5 februari aan te melden middels een email aan info@lltb.nl o.v.v. ‘bijeenkomst Asten’.

Landbouwakkoord
De eerste gesprekken met onder andere de overheid om te komen tot een Landbouwakkoord zijn achter de rug. Daarbij hebben we ingezet op thema’s als verbeteren van het verdienvermogen en het juridisch geborgd toepassen van innovaties en managementmaatregelen. Doel van het Landbouwakkoord is om het verdienvermogen voor boeren te versterken, terwijl de sector invulling moet geven aan doelen op het gebied van natuur, klimaat en water. Kortom: overheid, keten en consument moeten de boer helpen om duurzamer te produceren.

Convenant Dierwaardige Veehouderij
De minister van LNV zet in op verdere verbetering van dierenwelzijn. Een wijziging van de Wet Dieren vormt daarvoor de basis. Doel van het Convenant is om daarover met sectoren afspraken te maken. Niet alleen voor pluimvee, maar ook voor andere landbouwhuisdieren.

Graag praten we jullie bij over onze inzet en bespreken we of we voor de pluimveehouderij de juiste focus hebben. Welke onderwerpen zijn voor u als ondernemer en uwu bedrijf van belang? Wat heeft u nodig en van wie? Wat is haalbaar?

Of het gaat lukken om een Landbouwakkoord en/of Convenant te sluiten is onzeker. Dat zal later moeten blijken. Voor nu zetten we ons maximaal in voor jullie belangen en als er een eindresultaat ligt zal daar draagvlak voor moeten zijn bij de leden.


U bent van harte welkom. Jullie visie en mening doen er toe!

Namens LTO/NOP vakgroep Pluimveehouderij,

Kees de Jong
Voorzitter

Bijeenkomst delen