field-1246620_1920

Informatiebijeenkomst over minder emissie door bedrijfsmanagement

Netwerk Praktijkbedrijven is bezig met de reductie van ammoniak- en methaanemissies via aanpassingen in het dagelijkse management. De LLTB/Arvalis houdt op maandag 13 februari een informatiebijeenkomst. Ook staat er dan een bezoek aan twee deelnemers van het Netwerk Praktijkbedrijven gepland.

mestinjecteur

De bijeenkomst is bedoeld voor erfbetreders die bij veel veehouders komen. Zij hebben te maken met een overheid die hard inzet op de reductie van stikstof en methaan. Niet alleen (dure) emissiearme stalsystemen en opkoopregeleningen of eventueel verplaatsing dragen bij aan de oplossing. Er is ook ruimte voor managementmaatregelen en innovaties om stikstof en methaan te reduceren.

Programma
10.00 uur: Ontvangst in Gemeenschapshuis D’n Haammaeker, Hoogstraat 2 6086 BH Neer
10.15 uur: Toelichting op Programma Integraal aanpakken/Netwerk Praktijkbedrijven door
Iwan Gijsbers, projectleider Programma Integraal aanpakken namens Arvalis/LLTB
10.45 uur: Inleiding reductie ammoniak- en methaanemissies via dagelijks management door
Jan van de Middelaar, begeleider van Netwerk Praktijkbedrijven
12.15 uur: Lunch
13.00 uur: Vertrek en ontvangst bij familie van Melick, Gendijk 3 Neer (onderzoeksbedrijf)
14.30 uur: Vertrek en ontvangst bij fam. Linssen, Eerdweg 4 Beegden (demonstratiebedrijf)
15.30 uur: Afsluiting

Aanmelden
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan tot en met 9 februari door een mail te sturen naar wlemmers@lltb.nl onder vermelding van: naam, firmanaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en aantal deelnemers.

Kijk voor meer informatie op: www.netwerkpraktijkbedrijven.nl en www.integraalaanpakken.nl.

Lees ook: Informatiebijeenkomst over minder emissie door bedrijfsmanagement

Bijeenkomst delen