Vleesvee

Bijeenkomst over emissiereductie en meer melkgeld

De LLTB en Friesland Campina geven donderdag 16 maart in Klimmen uitleg wat de mogelijkheden zijn om de uitstoot van gassen te reduceren.

Friesland Campina zal informatie geven over het programma Foqus Planet. Via het onderdeel Duurzame ontwikkeling stimuleert de zuivelcoöperatie haar leden om stap voor stap verder te verduurzamen. Dat gebeurt door middel van financiële toeslagen voor binnen vier thema’s: klimaat, biodiversiteit, diergezond en -welzijn, en weidegang. Vanaf 2023 is Foqus Planet vernieuwd en heeft het onderdeel klimaat hierin extra aandacht gekregen. Tijdens de avond wordt dit verder toegelicht.

De bijeenkomst vindt op 16 maart plaats in Zaal Keulen, Schoolstraat 3 in Klimmen. Het begint om 20.00 uur en is rond 22.15 uur afgelopen. Deelname is gratis en opgeven kan tot 13 maart door een mail te sturen naar wlemmers@lltb.nl onder vermelding van: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en aantal deelnemers.

Melk 2

Bijeenkomst delen