Zuid-Limburg

Bijeenkomst over kansen en uitdagingen voor Zuid-Limburg

Lokale CDA-afdelingen Simpelveld-Bocholtz en Gulpen-Wittem houden op vrijdag 3 maart een bijeenkomst in Bocholtz over de invloed van het (stikstof)beleid op Zuid-Limburg. Sprekers zijn CDA-lijsttrekker voor Limburg Michael Theuns en LLTB-projectleider Bert Vergoossen. 

zuid-limburgs landschap

Zuid-Limburg is een aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren. Als een van de meest verstedelijkte gebieden van Nederland, heeft Zuid-Limburg een interessant kansenprofiel en tegelijkertijd een aantal uitdagingen aan te gaan. Welke dat zijn, wordt die middag uitvoerig besproken.

Programma: 
13.00 uur – Ontvangst met koffie en stuk vlaai
13:30 uur - Opening
13.35 uur - Uitleg Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) door Bert Vergoossen (LLTB)
14:15 uur – Michael Theuns, lijsttrekker Provinciale verkiezingen CDA Limburg
15:00 uur – Discussie/vragenuur met diverse gasten en vragen vanuit het publiek
16:00 uur – Afsluiting 

Locatie: Café Oud Bocholtz, Pastoor Neujeanstraat 11, Bocholtz (tegenover de kerk)
Datum: Vrijdag 3 maart 2023
Tijd: 13 tot 16 uur

Aanmelden 
Aanmelden kan tot 1 maart bij CDA-afdeling Gulpen-Margraten via een mailtje naar jmghhendriks@home.nl of bij afdeling Simpelveld-Bocholtz via k.vanhommerig@simpelveld.nl

Bijeenkomst delen