Zuid

Bijeenkomst over grindwinning Graetheide

De werkgroep Geen Grindwinning Graetheide houdt zaterdag 25 maart een informatiebijeenkomst over de plannen voor grindwinning op Graetheide.

Verwerkingsinstallatie grind

Agenda:

1. Toelichting op de plannen door Jan Muijtjens (Graetheidecomité)
2. Standpunten van de bovengenoemde leden van de werkgroep
3. Gevolgen voor de Kingbeek door Jan Steeghs (werkgroep Kingbeek van het IVN)
4. Discussie

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 25 maart om 14.00 uur in het Tuurhoes in Guttecoven. Gespreksleider is Karel Jacobi van Dorpsplatform Einighausen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via  info@dorpsplatformguttecoven.nl. Bij aanmelding van een fractie, graag het aantal deelnemers aangeven in verband met de te reserveren ruimte.

Bijeenkomst delen