field-1246620_1920

Informatiebijeenkomst Peelvenen

Op 22 juni van 17.00 – 20.00 uur organiseren provincie Limburg en provincie Noord-Brabant een inloopinformatiebijeenkomst in de Gouden Helm. Op de avond staat de aanpassing van het Natura2000-beheerplan Peelvenen centraal, en de beoogde overgangsperiode voor agrariërs. De provincies ontvangen de bezoekers die vragen hebben. Tot 6 juli kunt u een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit.

Bijeenkomst delen