Water

Veldbijeenkomst Water in Balans

Binnen het project Water in Balans werkt de LLTB samen met Waterschap Limburg, provincie Limburg, gemeenten en terreinbeheerders om wateroverlast terug te dringen. Op woensdag 7 juli wordt van 13.30 tot 16 uur een veldbijeenkomst gehouden bij Maatschap Janssen in Gulpen met het thema: ‘Heeft kruidenrijk grasland in het heuvelland meerwaarde?’.

Water in Balans logo

Met Water in Balans wordt gezocht naar maatregelen die bijdragen aan meer waterberging en die op een eenvoudige manier in de praktijk uit te voeren zijn.  In de basis is grasland een goede manier om erosie en wateroverlast te voorkomen. Goed beheer van het grasland is echter nodig om de infiltratiecapaciteit te borgen.

Door te kiezen voor kruidenrijk grasland kan daarin mogelijk nog een extra stap gezet worden. Ook als het gaat om perioden van droogte te overbruggen blijkt deze vorm van grasland een plus te hebben. Daarnaast heeft kruidenrijk grasland een meerwaarde in biodiversiteit en past goed in natuurinclusieve landbouwsystemen. Voldoende redenen om u uit te nodigen op één van de percelen in Zuid-Limburg waar deze vorm van grasland wordt toegepast.

Meer informatie vindt u in deze uitnodiging. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen naar info@lltb.nl onder vermelding van ‘Water in Balans’.

Bijeenkomst delen