Hommel

Symposium Biostimulanten in de akkerbouw

Met het symposium Biostimulanten presenteren Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw, Artemis en Agrodis een actueel overzicht van en inzicht in biostimulanten, als opmaat voor gericht en verantwoord gebruik ervan in de akkerbouw.

BOAkkerbouw_stempel_RGB

Met het Actieplan Plantgezondheid werken BO Akkerbouw en haar leden samen met partners aan duurzame teeltmethoden. Inzet is de omslag naar weerbare teeltsystemen, met robuuste gewassen en vitale bodems. Daarbij vormen biostimulanten een voorname bouwsteen. In de akkerbouw neemt de aandacht voor en het gebruik van deze bijzondere groep meststoffen toe. Terwijl akkerbouwers er nog geen goed beeld bij hebben en wetgeving in ontwikkeling is.

Aanmelden kan nog tot en met 18 december door een mail te sturen naar info@bo-akkerbouw.nl onder vermelding van ‘Aanmelding symposium biostimulanten’.

Bekijk de uitnodiging hier.

Bijeenkomst delen