Bodembeheer

Studiedag BioLogisch Limburg

De vereniging BioLogisch Limburg nodigt geïnteresseerde boeren en tuinders van harte uit voor de studiedag op vrijdag 13 december. Gastspreker Peter Vanhoof, bodemonderzoeker van Organic Forest Polska, geeft die dag twee lezingen bij het melkveebedrijf van de familie Rietjes in Haler.

Biologisch Limburg

De studiedag bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma, met daartussenin een optionele lunch. In de ochtend wordt een lezing gegeven over het meten van de symbiose tussen plant, bodem en bodemleven. Vragen als ‘Hoe komt een plant aan voedsel via symbiose en kunstmest?’ en ‘Hoe kunt u iets verdienen aan het bodemleven?’ komen hierbij aan bod.

Na de lunch wordt een tweede lezing gegeven, waarin de resultaten van emissiemetingen uit drijfmest worden besproken. Daarbij wordt gekeken naar de invloed van voer en toevoegingen in de mestput op de mestkwaliteit van 135 melkveebedrijven. Maar ook naar de invloed van het bemestingsniveau, de manier van uitrijden en de mestkwaliteit op de opbrengst en kwaliteit van de eerste snede.

U kunt zelf kiezen of u alleen het ochtendprogramma of de gehele studiedag bijwoont. Indien u gebruik wilt maken van de lunch, geldt hiervoor een eigen bijdrage van 7,50 euro, contant te betalen tijdens de bijeenkomst. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Willemien Lemmers via WLemmers@lltb.nl. Geef daarbij duidelijk aan welke lezing(en) u wilt bijwonen en of u wilt deelnemen aan de lunch.

Kijk voor meer informatie en het programma op de website van BioLogisch Limburg.

Bijeenkomst delen