Akkerbouw

Themamiddag Bemesting Akkerbouw

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) houdt op donderdag 28 november een themamiddag Bemesting Akkerbouw.

CBAV

De landbouw wordt geconfronteerd met diverse beleidsuitdagingen. Hierbij gaat het om kringlopen sluiten, duurzaam bodembeheer, verminderen broeikasgasemissies en koolstofopslag en grond- en oppervlakte waterkwaliteit. Wat deze beleidsuitdagingen betekenen voor de praktische uitvoering van bodembeheer en bemesting in de akkerbouw staat centraal op deze themamiddag. 

Toegang is gratis voor akkerbouwers, 17,50 euro voor studenten en 50 euro voor anderen.

Klik hier voor meer informatie.

Bijeenkomst delen