Idee

AgriFoodTech Festival: ‘BE SMART'

Het AgriFoodTech Platform houdt op woensdag 11 december de vierde editie van het AgriFoodTech vakcongres. Onder de noemer AgriFoodTech Festival ‘Be SMART: Innoveer en investeer’ brengen ruim 150 ondernemers uit de agri en food sector, onderzoekers en overheidsvertegenwoordigers sociale en technologische innovatie samen. Doel: het huidige voedselsysteem toekomstbestendig maken.

Agrifoodtech

Tijdens het sprankelende programma delen inspirerende sprekers, zoals Leen Zevenbergen (auteur, ondernemer en spreker op het gebied van duurzaamheid en leiderschap), hun visie op de laatste ontwikkelingen in de agri en food sector. Onder de noemer ‘Innoveer of Disappear’ deelt Zevenbergen zijn visie over de rol van tech in de toekomst. Hij weet het zeker: alleen duurzame en innovatieve bedrijven gaan overleven. Op het podium gaat hij over dit onderwerp in gesprek met topondernemers Ruud Zanders (Kipster) en Eelco Osse (Osse Group).

Tijdens het walking diner maakt de bezoeker een reis door de keten: hij beleeft en ervaart prikkelende innovaties uit de primaire sector, food processing, logistiek, retail en komt uiteindelijk uit bij de consument. U ervaart een digitale winkelstraat, 3D kaas, robots voor uw persoonlijke teeltplan, de nieuwste e-drone voor op het land. Laat uw fles olijfolie zelf haar navulling bestellen of verplaats uzelf in een teler en zie hoeveel mest er op het land nodig is door middel van de nieuwste digitale taakkaart.

AgriFoodTech brengt de topsectoren ‘High Tech Systemen & Materialen’ samen met ‘Agri & Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’. Het doel: samen te komen tot nieuwe technologische oplossingen voor agri en food. Zowel op de beursvloer als op het congres worden de laatste hightech en ICT innovaties, producten, diensten en (onderzoeks)projecten gepresenteerd.

AgriFoodTech Platform

Het AgriFoodTech Platform is een initiatief van LTO Nederland, FME, Groenpact en 4TU, het verbond van de vier technische universiteiten in Nederland. Het AgriFoodTech Platform wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Kijk voor meer informatie op de website.

Bijeenkomst delen