Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit OostMaas

20-09-17Pikken boeren en tuinders graantje mee?
Gaan boeren en tuinders profiteren van de gunstige vooruitzichten voor de economie en de groei van de koopkracht? Pikken zij een graantje mee van de bestedingsruimte die wordt voorzien? “Dat zou zomaa... Lees meer
13-09-17Kandidaat-voorzitter LLTB-regio Zuid-Limburg bekend
In Klimmen is gisteren melkveehouder Jos Brands uit Lemiers (gemeente Vaals) voorgedragen als kandidaat-voorzitter van de nog te vormen LLTB-regio Zuid-Limburg. Brands bekleedt op dit moment geen ande... Lees meer
13-09-17Léon Faassen bij Q Music over dronedebat
De Tweede Kamer debatteert vandaag over de inzet van drones door de LLTB bij de opsporing van hennep tussen de maïs. Voorzitter Léon Faassen vertelt erover bij Qmusic Limburg. Hieronder kun je het ite... Lees meer
12-09-17Niet vergeten: Oostdankviering aanstaande zondag
LLTB-afdeling OostMaas en de Werkgroep Oogstdankviering Midden-Limburg nodigen alle LLTB-leden en hun gezinsleden uit om op zondag 17 september om 11 uur deel te nemen aan de jaarlijkse oogstdankvieri... Lees meer
12-09-17Verbreding A2 ter inzage
Het ontwerp tracé-besluit voor verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide ligt tot en met 19 oktober ter inzage. Het tracé-besluit is in feite het bestemmingsplan voor de n... Lees meer

Agenda voor OostMaas

Over OostMaas

De ondernemers op het platteland spelen economisch en maatschappelijk een belangrijke rol in deze regio. Toekomstgerichte ondernemers hebben ontwikkelingsruimte nodig met respect voor water, natuur, recreatie en toerisme. Het landschap in de LLTB afdeling OostMaas is in belangrijke mate gevormd door de land- en tuinbouw.

De LLTB afdeling onderhoudt goede relaties met de lokale overheden en besturen, verenigingen en belangenorganisaties. Goede voorwaarden voor ondernemerschap op het platteland is waar de LLTB zich voor inzet.

Contactpersoon


ir. Jeroen Achten 
Regiocoördinator
tel. 0475-381833
fax 0475-381847

Bestuur

Voor de contactgegevens van de bestuursleden gaat u naar het ledennet.

de heer R.A.M. Berden
Voorzitter
de heer T.W.J.J. Jongen
Ondervoorzitter
de heer E.G.C.J. Kurstjens
Bestuurslid
de heer R.P.J.M. Maessen
Bestuurslid
de heer G.M.G.M. van Rossum
Bestuurslid
de heer P.J.P. Vriesen
Bestuurslid
de heer P.T.J. Deckers
Secretaris
mevrouw M.H.C. Coumans-Janssen
Penningmeester