Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit OostMaas

25-07-17Aanpak knelpunten Vlootbeek, Pepinusbeek en Putbeek
In navolging van de wateroverlast van juni 2016, is afgesproken met gemeente en Waterschap Limburg om de knelpunten van de Vlootbeek, Pepinusbeek en Putbeek en haar zijtakken in kaart te brengen. Hier... Lees meer
22-07-17LLTB zet in op extra reductie uitstoot veehouderijen
Limburgse veehouders en de LLTB zetten in op extra reductie van uitstoot van veehouderijbedrijven. ‘Een halvering van de uitstoot in Limburg is nodig én haalbaar’, zegt LLTB-voorzitter Léon Faassen. ‘... Lees meer
20-07-17Vacature bij Agriterra
In Agriterra’s recruitmentbureau bundelen leden, bestuurders en medewerkers uit het Nederlandse (coöperatieve) agrarisch bedrijfsleven hun kennis en ervaring en stellen zich kandidaat om deze te delen... Lees meer
18-07-17Tweede landelijke Agripooldag op 5 oktober
Na de succesvollle eerste landelijke Agripool bijeenkomst, brengen we alvast de tweede bijeenkomst onder de aandacht. Deze zal plaatsvinden op donderdag 5 oktober van 17.30-20.30 uur. De netwerkbijeen... Lees meer
18-07-17Gratis inzages in Handelsregister Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel (KvK) geeft vanaf 17 juli alle ondernemers de mogelijkheid om per jaar dertig gratis inzages te krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan. Daarnaast stelt de Kv... Lees meer

Agenda voor OostMaas

Over OostMaas

De ondernemers op het platteland spelen economisch en maatschappelijk een belangrijke rol in deze regio. Toekomstgerichte ondernemers hebben ontwikkelingsruimte nodig met respect voor water, natuur, recreatie en toerisme. Het landschap in de LLTB afdeling OostMaas is in belangrijke mate gevormd door de land- en tuinbouw.

De LLTB afdeling onderhoudt goede relaties met de lokale overheden en besturen, verenigingen en belangenorganisaties. Goede voorwaarden voor ondernemerschap op het platteland is waar de LLTB zich voor inzet.

Contactpersoon


ir. Jeroen Achten 
Regiocoördinator
tel. 0475-381833
fax 0475-381847

Bestuur

Voor de contactgegevens van de bestuursleden gaat u naar het ledennet.

de heer R.A.M. Berden
Voorzitter
de heer T.W.J.J. Jongen
Ondervoorzitter
de heer E.G.C.J. Kurstjens
Bestuurslid
de heer R.P.J.M. Maessen
Bestuurslid
de heer G.M.G.M. van Rossum
Bestuurslid
de heer P.J.P. Vriesen
Bestuurslid
de heer P.T.J. Deckers
Secretaris
mevrouw M.H.C. Coumans-Janssen
Penningmeester