Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Akkerbouw

15235
24-06-19 Biologische gras- en maisdemonstratie bij familie Frijns
Op 27 juni bent u van harte welkom op het biologisch melkveebedrijf met zorgboerderij van de familie Frijns (Groenestraat 1 in Reijmerstok). Tijdens deze bijeenkomst staa... Lees meer
15234
24-06-19 LLTB-contributienota 2019 verstuurd
De LLTB-contributienota 2019 valt deze week bij de LLTB-leden in de brievenbus. De bedrijfscontributie wordt gebaseerd op de bij de LLTB bekende bedrijfsomvang, waarbij d... Lees meer
15233
24-06-19 Sector: tussenevaluatie gewasbescherming PBL schetst eenzijdig beeld
Ondernemers in de Nederlandse land- en tuinbouwsector werken hard aan de verdere verduurzaming van gewasbescherming. En niet zonder resultaat, zo blijkt uit onder meer de... Lees meer
15225
20-06-19 Verduurzaming gewasbescherming op koers
Minder chemische middelen, minder normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en een stevige inzet op biodiversiteit. De inspanningen van Nederlandse boeren en tuinders ... Lees meer
15221
18-06-19 Uiterlijke inzaai vanggewas
RVO heeft de tabel ‘Vanggewas na snijmaïs’ aangepast zodat deze nu aansluit bij de geldende wetgeving. Er was de afgelopen week enige onduidelijkheid, aangezien de tekst ... Lees meer
15213
18-06-19 Nieuwsbrief LTO Multifunctionele Landbouw
Hieronder treft u een link naar de nieuwsbrief van LTO Multifunctionele Landbouw, met daarin deze week nieuws over de groei van de zorglandbouw, media-aandacht voor de om... Lees meer
15206
18-06-19 Internetconsultatie bouw duurzame mestketen
De stichting Mestafzetcontrole, waarin LTO Nederland, POV, Cumela, Rabobank en TNL samenwerken aan de bouw van een solide mestketen, heeft een internetconsultatie openges... Lees meer
15205
18-06-19 Goede stap richting kringlooplandbouw, invulling randvoorwaarden cruciaal
LTO Nederland verwelkomt het toekomstperspectief op kringlooplandbouw dat vandaag door minister Schouten is gepubliceerd. Uit het plan blijkt waardering voor de energie, ... Lees meer
15204
18-06-19 Reacties op plannen Schouten in Limburgse media
LLTB-voorzitter Léon Faassen reageerde gisteren bij L1 Radio op de kringloopplannen van minister Schouten. LLTB-lid Arjan van Leeuwen deed dat bij het programma L1mburg C... Lees meer
15203
18-06-19 Huisvestingskosten inhouden? Agrarisch Keurmerk Flexwonen!
Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen borgt de kwaliteit en veiligheid van tijdelijke huisvesting voor seizoensarbeid met duidelijke afspraken over bijvoorbeeld kookvoorzienin... Lees meer
1 2 3 4 5 > >>