Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Faunaschadepreventie

29-07-19Faunaschade; doe er iets mee!
Het is duidelijk terug te zien in de meldingen van de afgelopen jaren: de maanden augustus en september zijn de maanden waarin de meeste schade door in het wild levende dieren wordt veroorzaakt. Zowel... Lees meer
16-07-19GS Limburg geven jagers meer bevoegdheden voor bejagen wilde zwijnen
De provincie Limburg geeft jagers meer bevoegdheden voor het bejagen van wilde zwijnen in de nulstandgebieden. Dit is nodig met het oog op het voorkomen van de insleep van AVP in Nederland, meldt Pigb... Lees meer
28-05-19Steeds meer grip op zwartwild in Limburg
Er zijn in Limburg in een jaar tijd flinke stappen gezet op het gebied van zwartwildbeheer. Verschillende partijen zijn doordrongen van de noodzaak om samen paal en perk te stellen aan de overlast van... Lees meer
14-04-19Limburg pakt wildschade aan
Als eerste provincie in Nederland gaat Limburg met gebiedsgerichte maatregelen schade aan landbouwgewassen door dieren in het wild drastisch verminderen. De eerste maatregelen zijn al genomen en over ... Lees meer
15-02-19Drone-pilot voor betere wildschadetaxaties
Een pilot waarin wildschadetaxaties aan landbouwgewassen met drones zijn uitgevoerd, leverde positieve resultaten op. Zo’n 160 hectare aan dronebeelden zijn vergeleken met bevindingen van experts op d... Lees meer

Documenten

Handleidingen Faunaschade

Let op: in Limburg worden géén kosten gerekend voor een tegemoetkomingsaanvraag. Wel kan er sprake zijn van een eigen risico.

 

Tabel mogelijkheden ver- en bejagen van dieren die schade aanrichten
Verzoekschrift faunaschade (PDF invulformulier)

Over Faunaschadepreventie

Het afwisselende Limburgse cultuurlandschap is ontstaan door eeuwenlang agrarisch grondgebruik. Boeren en tuinders hebben zorg voor hun omgeving, de dieren en de planten. De LLTB is betrokken bij tal van projecten en pilots om de natuur een handje te helpen. Zoals het verbeteren van het leefgebied van de bever, de korenwolf en de hamster. Of het weer laten meanderen van beken. Veel agrarische ondernemers combineren hun bedrijf ook met natuur- en landschapsbeheer.

De terechte aandacht voor de soortenrijkdom heeft ook schaduwkanten. Sommige diersoorten, zoals ganzen, kraaiachtigen en wilde zwijnen gedijen zo goed dat ze soms aanzienlijke schade aan landbouwgewassen toebrengen. Op de valreep heeft de LLTB een plan van Staatsbosbeheer kunnen tegenhouden om in Limburg ook nog eens edelherten in de vrije wildbaan los te laten.

Voordat de grondeigenaar een -overigens te beperkte- schadevergoeding kan claimen bij het Faunafonds, moet hij eerst aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om schade te voorkomen. Maar tegelijkertijd zijn de mogelijkheden daartoe zeer beperkt. Het plaatsen van gekleurde linten blijkt niet zo’n afschrikkende werking te hebben op een hongerige Nijlgans. 

De LLTB raadt grondeigenaren aan faunaschade bij het Faunafonds (Bij12) te melden. Mocht u daar nog vragen over hebben, neem dan contact op met de LLTB Infolijn. Een medewerker kan u helpen bij het juist invullen van het formulier. Daarnaast kan deze u advies geven over de procedure waaronder de te nemen maatregelen ter voorkoming voor schade, dit om in aanmerking te komen voor de vergoeding.

Voor succesvol faunabeleid is de medewerking van de agrarische sector onmisbaar. Dat draagvlak is nu in het geding.

Specialist LLTB

Kevin Steeghs

Kevin Steeghs
Projectleider 
tel. 0475 381888 
fax 0475 381847

LLTB Infolijn: (0900) 46365582

Infolijn bannerKlik voor meer info