Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Verklaring van Roermond

Er zijn geen artikelen gevonden.

Over Verklaring van Roermond

De aanspraken op het buitengebied worden almaar intenser. We willen allemaal prettig wonen, recreatieve attracties beleven, genieten van de natuur, veel groen rondom het dorp, een betere bereikbaarheid. Het is letterlijk puzzelen met ruimte om aan al die functies recht te doen. En laten we daarbij vooral ook niet vergeten, dat de land- en tuinbouw voldoende productieruimte moet behouden. Boeren zorgen voor ons voedsel, kunnen bijdragen aan het landschap én aan een welvarend platteland. Zonder gericht beleid wordt landbouwgrond overal in Noordwest Europa steeds schaarser. Alleen al in Duitsland verdwijnt elke dag 100 ha vruchtbare landbouwgrond!

De Verklaring van Roermond
Zuinig zijn op onze vruchtbare landbouwgrond en tegelijkertijd ruimte bieden aan natuur, landschap en al die andere gebruiksmogelijkheden van het platteland. Dát is de kern van de Verklaring van Roermond. De provincie Limburg en de LLTB bereiden concrete maatregelen voor om dit te bereiken. Dat is uniek, want Limburg is de eerste provincie in Nederland die de gestage afname van landbouwareaal wil stoppen. Allereerst wordt een einde gemaakt aan de vanzelfsprekendheid waarmee landbouwgrond wordt opgekocht voor andere doeleinden. Is dat toch echt nodig, dan moet compensatie plaatsvinden. Er komt ook een provinciaal Landschapsfonds als een van de maatregelen om boeren meer dan nu te betrekken bij natuur- en landschapsbeheer.

In november 2010 is de Verklaring van Roermond uitgebreid met een Innovatieagenda duurzame veehouderij. U kunt daar alles over vinden in het dossier Duurzame veehouderij.

Specialist LLTB

Bert Senden
Bert Senden
Directeur Belangenbehartiging
tel. (0475) 381 735
fax (0475) 333 243