Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Verklaring van Roermond

29-04-14Over Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014
Elke 10 jaar stelt de provincie haar Omgevingsplan Limburg (POL) op. Het POL2014 bevat voor de gehele provincie de ruimtelijke indeling op het gebied van wonen, werken, recreatie, industrie, natuur en... Lees meer
29-04-14Start gebiedsprocessen agrarisch natuurbeheer
Door het hele land zijn collectieven met hun provincie in gesprek over de invulling van het agrarisch natuurbeheer. Dit gebiedsproces is in Limburg gestart door de Provincie en de collectieve samenwer... Lees meer
26-02-13Stand van zaken herbegrenzing Ecologische Hoofdstructuur
De LLTB heeft in 2008 en 2009 de provinciale, maar ook andere overheden aangesproken op de vele onnodige claims op landbouwgrond. Op minstens 15.000 ha landbouwgrond in Limburg lagen harde ruimteclaim... Lees meer
10-01-12Stikstofprobleem Buitenring
In een brief aan Provinciale Staten, heeft de LLTB benadrukt dat natuurcompensatie – uitgedrukt in hectares natuurontwikkeling in het geval van claims op landbouwgrond – geen enkel soelaas biedt om he... Lees meer
10-12-11Reactie op herijking EHS
De LLTB heeft vorige week ingesproken bij de Statencommissie Cultuur en Natuur op het onderhandelingsakkoord over de decentralisatie van natuur, oftewel de herijking van de EHS. In 1990 werd het conce... Lees meer

Over Verklaring van Roermond

De aanspraken op het buitengebied worden almaar intenser. We willen allemaal prettig wonen, recreatieve attracties beleven, genieten van de natuur, veel groen rondom het dorp, een betere bereikbaarheid. Het is letterlijk puzzelen met ruimte om aan al die functies recht te doen. En laten we daarbij vooral ook niet vergeten, dat de land- en tuinbouw voldoende productieruimte moet behouden. Boeren zorgen voor ons voedsel, kunnen bijdragen aan het landschap én aan een welvarend platteland. Zonder gericht beleid wordt landbouwgrond overal in Noordwest Europa steeds schaarser. Alleen al in Duitsland verdwijnt elke dag 100 ha vruchtbare landbouwgrond!

De Verklaring van Roermond
Zuinig zijn op onze vruchtbare landbouwgrond en tegelijkertijd ruimte bieden aan natuur, landschap en al die andere gebruiksmogelijkheden van het platteland. Dát is de kern van de Verklaring van Roermond. De provincie Limburg en de LLTB bereiden concrete maatregelen voor om dit te bereiken. Dat is uniek, want Limburg is de eerste provincie in Nederland die de gestage afname van landbouwareaal wil stoppen. Allereerst wordt een einde gemaakt aan de vanzelfsprekendheid waarmee landbouwgrond wordt opgekocht voor andere doeleinden. Is dat toch echt nodig, dan moet compensatie plaatsvinden. Er komt ook een provinciaal Landschapsfonds als een van de maatregelen om boeren meer dan nu te betrekken bij natuur- en landschapsbeheer.

In november 2010 is de Verklaring van Roermond uitgebreid met een Innovatieagenda duurzame veehouderij. U kunt daar alles over vinden in het dossier Duurzame veehouderij.

Specialist LLTB

Bert Senden
Bert Senden
Directeur Belangenbehartiging
tel. (0475) 381 735
fax (0475) 333 243