Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Grondwateronttrekking bedekte teelten

18-01-16Verlenging meldtermijn grondwateronttrekkingen bedekte teelten
Waterschap Peel en Maasvallei heeft besloten de termijn voor het melden van bestaande grondwateronttrekkingen ten behoeve van bedekte teelten en pot- en containerteelt te verlengen tot 1 februari. De ... Lees meer
22-09-15Vooraankondiging: Melding grondwateronttrekking bedekte teelten
De waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas starten eind deze week met de meldingsperiode voor grondwateronttrekking voor beregening in de glastuinbouw, teelt in tunnels en pot- en contain... Lees meer

Over Grondwateronttrekking bedekte teelten

De waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas starten met meldingsperiode grondwateronttrekking voor beregening in de glastuinbouw, teelt in tunnels en pot- en containervelden. Provincie Limburg en de waterschappen hebben nieuw beleid vastgesteld voor grondwateronttrekkingen in bedekte teelten. Voor bestaande onttrekkingen geldt een meld- en registratieplicht en een jaarlijkse opgave van gebruik. Per bedrijf is de bedoeling dat u een opgave doet van het aantal putten en pompen die in gebruik zijn voor bevloeiing in de glastuinbouw, teelt in tunnels en pot- en containervelden. De melding volstaat voor huidige onttrekkingen. Nieuwe onttrekkingen worden vergunningsplichtig, inclusief daaraan verbonden (onderzoeks-) voorwaarden. In navolging van grondwateronttrekkingen in de open teelten willen de waterschappen onttrekkingen in de glastuinbouw, teelt in tunnels en pot- en containervelden in beeld brengen. Zowel LLTB als de waterschappen besteden aandacht aan dit onderwerp. 

Contactpersoon

lltb-annemie

ir. Annemie Hermans
Projectleider belangenbehartiging
tel. 0475-381711
tel. 06-22562521

Contactpersoon

Twan Gielen

Twan Gielen
Projectleider Water
tel. 06 55721328
fax: 0475 381847
tgielen@lltb.nl