Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Er zijn geen artikelen gevonden.

Over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Op 12 oktober heeft de Europese Commissie haar eerste officiële hervormingsvoorstellen voor het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020 gepresenteerd. De Europese Commissie streeft naar een de duurzame en eerlijke Europese landbouwsector. In de toekomst kunnen de Commissievoorstellen voor grote veranderingen gaan zorgen voor de Limburgse agrariërs. De voorstellen zijn echter nog niet aangenomen, het Europese Parlement en de Landbouwraad zullen hier tot ongeveer eind 2012 over debatteren en de verwachting is dat zij de inhoud van voorstellen nog zullen aanpassen. Via dit dossier kunt u meer inzicht verkrijgen over de inhoud van de voorstellen en op de hoogte blijven van het verdere ontwikkelingsproces van het nieuwe GLB.

De officiële voorstellen van de Europese Commissie kunt u vinden via één van de links in dit dossier. Omdat de voorstellen vrij technisch en complex zijn, zijn er meerdere documenten aan dit dossier toegevoegd waarin de voorstellen worden uitgelegd en samengevat. Het GLB regieteam van LTO heeft de voorstellen bijvoorbeeld grondig geanalyseerd om de consequenties voor de Nederlandse agrarische sector te kunnen weergeven. Verder hebben ook de Europese Commissie en de Europese koepelorganisatie Copa-Cogeca documenten gepubliceerd met daarin de hoofdpunten van het voorgestelde GLB. Naast deze samenvattende documenten vindt u in dit dossier een persbericht van LTO Nederland en de officiële reactie van het Nederlandse kabinet. Zo kunt u zich een beeld vormen van de standpunten die LTO Nederland en het kabinet innemen in het hervormingsproces.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over dit dossier of over het nieuwe GLB. Neem dan contact op met Koert Verkerk, specialist GLB.

Tel. + 31 88888-66-54
Email: kverkerk@lto.nl