Volg LLTB op Twitter!

Over Erosie

Het Zuid-Limburgse heuvelland wordt met enige regelmaat getroffen door zeer zware buien. Hierdoor kan erosie en wateroverlast optreden. De LLTB is van mening dat alle partijen in het Zuid-Limburgse heuvelland hierin een verantwoordelijkheid hebben. De verantwoordelijkheid van boeren en tuinders is neergelegd in een erosieverordening, die al vanaf 1990 bestaat en in de loop der jaren is aangepast. De huidige verordening wordt in 2012 geevalueerd op basis van de nieuwste inzichten en onderzoeksresultaten (project Bodembreed). Dit gebeurt in nauw overleg met de leden in het gebied.

De LLTB heeft daarnaast met de Provincie Limburg en het waterschap Roer en Overmaas een aantal afspraken gemaakt in een Intentieverklaring. Hierin wordt de verantwoordelijkheid van andere betrokken partijen geregeld.

Klik hier voor een overzicht van de regelgeving, meldingsformulieren en de kaart met hellingspercentages.

Specialist LLTB

Jeroen Achten klein
ir. Jeroen Achten 
Projectleider belangenbehartiging
tel. 0475-381833
fax 0475-381847