Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Erosie

27-11-18LLTB: schrap verplichte buffer ondiep ploegen
De LLTB en provincie Limburg willen de erosieverordening laten aanpassen op het punt van ondiep ploegen. Een verzoek hiertoe is ingediend bij het ministerie van LNV. Hiermee moet het voor boeren in Zu... Lees meer
08-04-14Geen LFA-premie
Leden stelden de LLTB de afgelopen week vragen over waarom in Zuid-Limburg in het kader van de gecombineerde opgave - die sinds 1 april kan worden ingevuld - niet meer de mogelijkheid bestaat een LFA-... Lees meer
03-12-13Aardappelen dwars op de helling als erosiemaatregel
De LLTB heeft de vraag gekregen of aardappelen dwars op de helling als erosiemaatregel mag worden beschouwd. Het antwoord is ja, maar dan moet wel aan een paar voorwaarden worden voldaan. Algemeen ... Lees meer
29-10-13Verzoek ontheffing scheurverbod
Het verzoek van LTO voor een ontheffing op het scheurverbod voor grasland op zand- en lössgronden is door het ministerie van Economische Zaken niet gehonoreerd. Op 13 augustus is dit verzoek al bij... Lees meer
29-07-13Uitzonderingen op regels erosieverordening
De erosieverordening treedt binnenkort in werking. Daarin staan regels, die niet gelden in het winterbed van de Maas en de inundatiegebieden van Geul en Gulp. Waar die precies liggen is via onderstaan... Lees meer

Over Erosie

Het Zuid-Limburgse heuvelland wordt met enige regelmaat getroffen door zeer zware buien. Hierdoor kan erosie en wateroverlast optreden. De LLTB is van mening dat alle partijen in het Zuid-Limburgse heuvelland hierin een verantwoordelijkheid hebben. De verantwoordelijkheid van boeren en tuinders is neergelegd in een erosieverordening, die al vanaf 1990 bestaat en in de loop der jaren is aangepast. De huidige verordening wordt in 2012 geevalueerd op basis van de nieuwste inzichten en onderzoeksresultaten (project Bodembreed). Dit gebeurt in nauw overleg met de leden in het gebied.

De LLTB heeft daarnaast met de Provincie Limburg en het waterschap Roer en Overmaas een aantal afspraken gemaakt in een Intentieverklaring. Hierin wordt de verantwoordelijkheid van andere betrokken partijen geregeld.

Klik hier voor een overzicht van de regelgeving, meldingsformulieren en de kaart met hellingspercentages.

Specialist LLTB

Jeroen Achten klein
ir. Jeroen Achten 
Projectleider belangenbehartiging
tel. 0475-381833
fax 0475-381847