Volg LLTB op Twitter!

Hennepbestrijding

Hennepbestrijding banner

De LLTB participeert actief in het samenwerkingsverband Het Groene Goud. Als agrarische sector kunnen we hiermee iets tegen de hennepteelt en de bijbehorende criminaliteit doen.

Duurzame veehouderij

Duurzame veehouderij

De Nederlandse consument is gesteld op zijn karbonade, biefstukje, kip, eitje en glaasje melk. Tegelijkertijd plaatst de burger vragen bij de wijze van productie. Er mag geen twijfel bestaan over dierenwelzijn, volksgezondheid, milieu en de landschappelijke inpassing van stallen.

Vogelgriep

Kip SC

Op 16 november 2014 is vastgesteld dat de vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater) de hoog pathogene variant blijkt te zijn. De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk.

Loeren bij de Boeren

Loeren bij de boeren

Acht bedrijven in de gemeenten Leudal en Peel en Maas doen dit jaar mee aan Loeren bij de Boeren, dat gehouden wordt op zondag 30 april. Het is al de zevende keer dat het evenement is georganiseerd en de dames van de organisatie – Anja Hansen, Anita Coolen, Helma Korten en Lianne van Herten – zijn er helemaal klaar voor.

Mest en mineralen

Mestdossier

Het mestbeleid is een onderwerp dat alle sectoren in de land- en tuinbouw raakt. Of het nu gaat om veehouderij waarbij mest wordt geproduceerd en op eigen of andermans grond wordt aangewend, of om plantaardige sectoren waar bemesting nodig is als input om gewassen te kunnen laten groeien.

Faunaschadepreventie

Wildschade

Het afwisselende Limburgse cultuurlandschap is ontstaan door eeuwenlang agrarisch grondgebruik. Boeren en tuinders hebben zorg voor hun omgeving, de dieren en de planten.

Criminaliteitspreventie

Veiligheid banner

Jaarlijks worden boeren en tuinders geconfronteerd met diefstallen en criminaliteit op het land, in de kas of op het erf. Dit maakt maatregelen noodzakelijk! Wat kunt u doen? Dat leest u in het dossier Criminaliteitspreventie.

Het Waterplein

Druppel banner

Het Waterplein is er om landelijk en regionaal kennis te delen. Het bevat onder meer een digitale documentenbundel, waaruit waterportefeuillehouders en waterschapsbestuurders kunt putten bij al hun activiteiten.

Arbeid en Werkgeverschap

Arbeid

De land- en tuinbouw levert een belangrijk aandeel aan de economische kracht van Nederland. Ook biedt de land- en tuinbouw aan veel mensen werk en is daarmee een grote werkgever. Als werkgeversorganisatie ondersteunen wij agrarische ondernemers in hun rol als werkgever.

Groen Onderwijs

Groen onderwijs

Groen onderwijs is een speerpunt voor LTO Nederland. LTO pleit voor meer samenwerking tussen scholen en meer transparantie over inhoud en kwaliteit van opleidingen en roept leden op intensiever samen te werken met het groen onderwijs.

Samen Zuiver

Samen Zuiver

Voor individuele glastuinbouwbedrijven geldt per 1 januari 2018 een verplicht zuiveringspercentage van 95 procent. Limburgse glastuinders gaan daar nu al werk van maken.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

GLB

Op 12 oktober heeft de Europese Commissie haar eerste officiële hervormingsvoorstellen voor het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020 gepresenteerd. De Europese Commissie streeft naar een de duurzame en eerlijke Europese landbouwsector.

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

POL banner

Elke 10 jaar stelt de provincie haar Omgevingsplan Limburg (POL) op. Het POL2014 bevat voor de gehele provincie de ruimtelijke indeling op het gebied van wonen, werken, recreatie, industrie, natuur en… de landbouw.

Grondwateronttrekking

grondwateronttrekking

De waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas starten met meldingsperiode grondwateronttrekking voor beregening in de glastuinbouw, teelt in tunnels en pot- en containervelden.